• Curierul de Hâncești

Majorări „electorale” doar pentru aleşi?

În prag de electorală, actuala guvernare a decis să-şi motiveze „agenţii” pentru a le aduna voturile în viitoarele alegeri parlamentare, preconizate eventual pentru luna februarie, anul viitor. Astfel, primarii, și unii angajați din cadrul autorităților publice locale vor primi salarii mai mari cu 50%.

Chiar dacă la începutul verii, se vorbea despre o majorare atât pentru primari, cât şi pentru toţi funcţionarii publici ai primăriei, acestea fiind destul de mizere la moment, până la urmă, cei cu mâna pe lege au decis să crească lefurile doar pentru aleşii locali, care de fapt, vor fi „agenţii” lor, „ochii şi urechile lor prin sate”, motivaţi să le adune dividendele electorale.

Potrivit Legii nr. 185 din 26.07.2018, ( pentru modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar), publicată în Monitorul Oficial la data de 17.08.2018, „persoanele care deţin funcţii de demnitate publică în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale beneficiază lunar de plăţi de stimulare în mărime de 50% din salariul lunar”.

Astfel, începând cu luna august, primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții raioanelor, pretorii și vicepretorii vor primi lunar suplimente în mărime de 50 la sută din salariul lor de funcție. Şi dacă până în prezent salariul mediu pentru funcțiile de conducere din administraţia publică locală era de 6 135 de lei, în urma majorării acesta va ajunge până la 9 200 de lei.

Totodată, vor crește cu până la 15% și salariile personalului care asigură deservirea tehnică și buna funcționare a autorităților publice locale, aici intră paznicii, şoferii, femeia de serviciu, etc., angajaţii prin contract nu vor intra în categoria respectivă. Respectiv, toţi ceilalţi angajaţi ai primăriei, adică funcţionarii publici, rămân în afara majorărilor făcute, cu salarii de până la 3000 lei.

Potrivit aceloraşi modificări operate la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, plăţile respective se vor achita din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităţilor respective sau alocate de la bugetul de stat. Ca urmare, mărimea plăților de stimulare va fi stabilită de conducerea APL, în funcție de mijloacele disponibile în acest sens în bugetele autorităților publice locale, cu excepția anului curent, când din bugetul de stat vor fi alocate până la 5,5 milioane de lei lunar pentru majorările operate.

Pentru anul viitor, în cazul în care primăriile nu vor dispune de mijloace proprii, potrivit modificărilor operate, „Guvernul în termen de 2 luni, va identifica, din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru acoperirea necesităţilor suplimentare ale autorităţilor administraţiei publice locale.”

Dezastru cel mare e că la moment satele noastre sunt într-o criză acută de specialişti: funcţionari publici, asistenţi sociali, lucrători medicali, pedagogi, educatori, etc., care pleacă pe un cap peste hotare. Majorările de salariu de acest gen, care evident vin cu „iz electoral”, ne vor lăsa în genere fără cadre calificate, care nefiind stimulate şi apreciate decent vor lua calea pribegiei…

Tatiana TODOSEICIUC

5 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco