• Curierul de Hâncești

METODOLOGIA PRIVIND DERULAREA EXERCIŢIULUI DE SIMULARE A ALEGERILOR

PROIECTULPro-DEM

SPORIREA PARTICIPĂRII ALEGĂTORILOR TINERI ŞI CARE VOTEAZĂ PENTRU PRIMA DATA DIN REPUBLICA MOLDOVA LA PROCESELE DEMOCRATICE PRIN CONSOLIDAREA ATITUDINII LOR FAŢĂ DE ALEGERI

www.prodem.mdLa 26 aprilie 2018, Hilfswerk Austria International în colaborare cu AO “Speranţa” din Cărpineni şi în parteneriat cu Direcţia de Învăţământ Hânceşti a desfăşurat seminarul de instruire a cca 40 directori adjuncţi pentru educaţie şi profesori de educaţie civică din raion privind subiectul „Atitudinea tinerilor faţă de procesul electoral. Prezentarea metodologiei de derulare a exerciţiului de simulare a alegerilor”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ProDem – “Sporirea participării alegătorilor tineri şi care votează pentru prima dată din Republica Moldova la procesele democratice prin consolidarea atitudinii lor faţă de alegeri”, implementat de către Hilfswerk Austria International în parteneriat cu AO „Moştenitorii” şi AO „Speranţa”, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi Fundaţiei ERSTE, Austria.

Scopul acestei activităţi a fost: familiarizarea participanţilor cu structura, conţinutul ghidului pentru educaţia electorală a tinerilor prin prisma exerciţiilor practice şi procesul de luare a deciziilor, având următoarele obiective:


• Familiarizarea cu ghidul de educaţie electorală în rândul tinerilor;

• Familiarizarea cu etapele în procesul de luare a deciziilor;

• Cunoaşterea structurii organizării exerciţiului de Simulare al Alegerilor;

• Aplicarea cunoştinţelor în practică;

• Evaluarea cunoştinţelor dobândite;

• Diseminarea informaţiei şi aplicarea în cadrul şcolii.


S-a trecut în revistă informaţia despre proiectul ProDem, activităţile petrecute şi rezultatele obţinute până la momentul dat de către coordonatorul proiectului în raionul Hânceşti.

Veronica Ateş, expert electoral, a prezentat „Studiul privind cunoştinţele şi atitudinile tinerilor de 16-20 de ani din 11 localităţi din raioanele Hânceşti, Drochia, Râşcani şi mun. Chişinău privind procesul electoral”. Datele studiului au arătat că tinerii foarte puţin se implică în procesul de luare a deciziilor, de aceea prezenţa la alegeri a tinerilor este într-un număr mic. S-a demonstrat că principalele motive sunt:


• Sunt insuficient instruiţi despre cum funcţionează statul, ce reprezintă APL, care este rolul tânărului ca cetăţean în toată schema aceasta.

• Tânărul nu vede beneficii în urma implicării lui în careva activităţi.

• Nu există metode de stimulare din partea societăţii.

• Manipularea tinerilor în campanii electorale.

• Mentalitatea liderilor locali.

• Nu-şi cunosc drepturile electorale.

• Programul şcolar supraîncărcat


Binevenită şi necesară a fost prezentarea dnei Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti, cu subiectul „Procesul de luare a deciziilor”.

S-a menţionat că este necesar de timpuriu a învăţa copiii să poată lua o decizie. Luarea deciziilor reprezintă abilitatea de a rezolva o problemă prin alegerea unei acţiuni din mai multe alternative posibile, îndemnând să avem întotdeauna mai multe variante de ales în rezolvarea unei probleme, în adoptarea unei decizii, se analizează cu atenţie fiecare, se informează din surse cât mai valoroase şi se implică în luarea deciziei. Aceste lucruri trebuie învăţate mai întâi în familie apoi se continuă în instituţiile educaţionale. Este foarte important de a învăţa tinerii de a lua decizii corecte. Pentru asta s-au menţionat etapele luării unei decizii corecte.

Cei prezenţi la activitate au menţionat:


Ø Ascultând informaţiile de la această activitate mi-am dat seama că Proiectul „ProDem - Sporirea participării alegătorilor tineri şi care votează pentru prima dată din Republica Moldova la procesele democratice prin consolidarea atitudinii lor faţă de alegeri” este unul dintre cele mai importante pentru tineri, dar şi pentru noi, directorii adjuncţi pentru educaţie, care suntem direct implicaţi în activitatea cu tinerii, deoarece prin acest proiect se urmăreşte formarea atitudinii civice şi conştientizarea necesităţii participării la procesul decizional a tinerilor şi anume în procesul electoral, precum şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor lor electorale.

Ø Ne-a trezit un interes foarte mare derularea exerciţiului de simulare a alegerilor, care le oferă tinerilor posibilitatea de a se implica în discuţii ce ţin de problemele comunităţii, precum şi să identifice soluţii pentru aceste probleme.

Ø Acest atelier ne-a deschis orizontul pentru a vedea elevii din alte considerente: mai maturi, mai responsabili, mai decişi.

Ø Abia aştept să folosesc cunoştinţele acumulate, informaţia primită şi să organizez acest exerciţiu în instituţia mea, au menţionat câţiva directori adjuncţi pentru educaţie.


„Această activitate va contribui la consolidarea capacităţilor şi la mobilizarea instituţiilor educaţionale în promovarea aspectului educaţional şi subiectelor ce ţin de alegeri, cu accent special pe Atitudinea Tinerilor care Votează pentru Prima Dată”, a concluzionat dna Liuba Bălan, preşedintele AO “Speranţa”. Sesiunea de astăzi a pus accent încă o dată pe implicarea tuturor părţilor interesate şi în special a instituţiilor educaţionale la mobilizarea tinerilor, care contează pentru aportul în acţiunile comunitare, cât şi dezvoltare personală şi anume: şcoala - factor important în instruirea tinerilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor şi că pedagogul ocupă un rol foarte important în pregătirea tinerei generaţii în procesul de luare a deciziilor”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ProDem, obiectivul fiind de a abilita şi motiva tinerii din 8 comunităţi să participe activ la viitoarele alegeri, prin aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea gradului de conştientizare al alegătorilor tineri și care votează pentru prima dată (ATVPD), administraţiei locale şi ONG-urilor locale cu privire la mecanismele şi procedurile electorale.

Proiectul ProDEM este implementat de către Hilfswerk Austria International în parteneriat cu AO Moştenitorii şi AO „Speranţa”, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi Fundaţiei ERSTE, Austria.

Pentru mai multe informatii accesati www.prodem.md, sau pe facebook – https://www.facebook.com/prodem.md/


Liuba Bălan, coordonator de proiect13 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco