• Curierul de Hâncești

Mingirul – o localitate-model a bunelor practici

Începând cu anul 2012, primăria Mingir, alături de alte zeci de localităţi din republică, este inclusă în Programul Bunelor Practici, care are drept scop identificarea, valorificarea şi diseminarea bunelor practici printre autorităţile publice locale din ţară. În anul 2014, primăria Mingir a fost decernată cu două diplome de menţiune – pentru construcţia şi amenajarea unui Complex memorial, unicat în republică, precum şi pentru servicii moderne pentru cetăţeni, oferite de o primărie modernă. Amenajarea teritoriului, modernizarea instituţiilor publice şi asigurarea cetăţenilor cu servicii publice mai bune au fost şi sunt câteva dintre priorităţile autorităţii publice locale Mingir, ne spune Haralampie Lazăr, fiind la finele celui de al doilea mandat de primar al s. Mingir. 


Mândria satului – Complexul memorial


  „Nu vreau să mă laud, ci vreau să zic că am ce mă mândri, deoarece în ultimii patru ani, am reuşit să îmbunătăţim considerabil infrastructura localităţii, condiţiile de întreţinere a copiilor din grădiniţă şi liceu, să ameliorăm condiţiile de muncă a angajaţilor primăriei, etc.”- ne spune cu mândrie dl Lazăr. 


  La începutul acestei săptămâni ne-am deplasat în satul Mingir, pentru a cunoaşte mai bine localitatea şi oamenii, dar şi ultimele realizări, care cataloghează comunitatea respectivă ca una cu bune practici, ce urmează a fi împărtăşite. O mândrie şi unul din obiectele de valoare a satului Mingir, este Complexul memorial ridicat în cinstea victimelor tuturor regimurilor, care constă din monumentul „Mama îndurerată” – în memoria victimelor foametei şi un monument pentru eroii căzuţi în primul şi al doilea război mondial. Micul scuar, în care este amplasat complexul memorial, este amenajat cu pomi decorativi, flori, bănci, un havuz, felinare care se aprind odată cu căderea întunericului, toate acestea creând o atmosferă plăcută pentru o plimbare de relaxare. „Construcţia complexului memorial a durat aproape trei ani, avându-l ca iniţiator şi organizator principal pe pensionarul Iacub Lupanciuc din s. Minjir, care este şi principalul donator al monumentului istoric al localităţii” - ne spune primarul satului. Costul total al obiectului alcătuieşte 1 mln 200 mii lei, bani alocaţi din Fondul Ecologic, primăria locală, dar şi contribuţia unor consăteni din localitate. În genere vreau să mulţumesc tuturor donatorilor care au dat dovadă de mult patriotism şi simţ civic, contribuind la inaugurarea acestui inedit complex memorial.”


Finanţe investite în grădiniţă, Casa de Cultură şi drumuri


  Condiţii mult mai bune şi o atmosferă lucrativă am putut constata în grădiniţa din sat, ceea ce nu se putea spune acum patru ani, când în instituţia respectivă activau doar câteva grupe, cu acoperiş ce curgea, fără căldură, apă, canalizare, etc. La moment, grădiniţa este frecventată de 275 de copii, având toate condiţiile decente de instruire. „Numai în anul trecut, în reparaţia şi amenajarea grădiniţei s-au investit 580 mii lei, finanţe alocate de către FISM, dar şi Guvernului României prin intermediul căruia s-a reuşit amenajarea a 7 terenuri de joacă, procurarea a 7 complete de mobilier, reparaţia spălătoriei, etc. Anul trecut, prin intermediul proiectului „Pilotarea modelelor de servicii timpurii” am obţinut 107 mii lei, cu care a fost posibilă deschiderea unei grupe de creşă (cu efectuarea reparaţiei grupei şi dotarea cu mobilier), având ca program pilot în republică (10 din ţară)” - a specificat dl primar. Într-adevăr, datorită investiţiilor făcute pe parcursul ultimelor patru ani, astăzi instituţia preşcolară se poate lăuda cu condiţii orăşeneşti, cu încălzire la gaz, cu blocuri sanitare interioare dotate, cu mobilier nou şi terenuri de joacă, care încă urmează să mai fie amenajate. Prin Fondul de Eficienţă Energetică, Liceul Teoretic din localitate a câştigat un grant de 2 mln 800 mii lei pentru termoizolarea instituţiei. „În acelaşi context vreau să remarc, că recent s-a primit nota conceptuală pentru efectuarea unor lucrări similare, de eficienţă energetică, în grădiniţa din sat, pentru care actualmente se pregătesc toate actele”- ne spune dl primar. 


   Investiţii esenţiale au fost valorificate şi în reparaţia capitală a Casei de Cultură, unde au fost schimbate uşile şi ferestrele în cele de termopan, fiind instalat şi un gard de împrejmuire, costul total al lucrărilor fiind de 554 mii lei, bani alocaţi din partea bugetului de stat şi bugetul local. „Anul trecut, prin intermediul proiectului „Novateca” s-au câştigat 6 calculatoare noi şi 6 imprimante, în sumă de 48 mii lei, care sunt instalate în biblioteca Casei de Cultură” – ne-a specificat dl Lazăr. 


  Un alt obiectiv nou-nouţ în localitate (despre care CUIRIERUL a scris anterior) este un frumos Centru de Sănătate, dat în exploatare în toamna anului trecut, construit prin intermediul Băncii Mondiale, care a alocat în acest sens 2 mln 600 mii lei. „Construcţia instituţiei medicale se datorează insistenţei, dar şi multiplelor adresări în diverse organe, inclusiv Ministerul Sănătăţii, a unui grup de cetăţeni din localitate, dar şi primăriei locale, noi insistând pe construcţia unui nou Centru de Sănătate, deoarece vechiul punct medical era într-o stare deplorabilă - ne-a concretizat Haralampie Lazăr. Respectiv, fosta clădire a Secţiei boli infecţioase, prin alocarea unor finanţe din bugetul de stat, a fost renovată într-un bloc locativ cu patru apartamente sociale, care urmează să fie repartizate tinerilor specialişti veniţi în localitate, medici, profesori, poliţişti, etc.” 


  O atenţie sporită, ne spune dl Lazăr, că în cel de al doilea mandat de primar, a acordat dezvoltării infrastructurii localităţii. „Mari bătăi de cap ne-au creat cele două mari ravene din localitate (n.r. râpi strâmte cu versanți abrupți, formate prin eroziune de șuvoaie), pentru care din Guvernul Republicii Moldova, pentru restabilirea unui drum ni s-a alocat 690 mii lei, iar pentru celălalt – circa 850 mii lei. Totodată, am reparat capital drumul central al satului, în variantă albă, în sumă totală de 400 mii lei alocaţi din Fondul Rutier. La capătul acestui drum s-a reparat un pod, devastat de câţiva ani, în sumă de 147 mii lei, bani alocaţi din bugetul local. Din aceiaşi sursă bugetară au fost reparate trei străzi ale satului: Tudor Casapu, Gheorghe Asachi şi Lăpuşna, pentru care s-a valorificat suma de 118 mii lei. În acelaşi context, s-a prelungit construcţia drumului regional Mingir-Tomai, începută în 2013, unde deja au fost valorificate peste 20 mln lei din bugetul de stat. Actualmente, pe acest traseu, în plină desfăşurare sunt lucrările de construcţie a podului de lângă fosta baie publică, lucrări care vor fi încheiate în luna iulie 2015 cu asfaltarea porţiunii de drum: primărie - până la ieşirea din s. Mingir spre Tomai. 

  Finanţe considerabile au fost valorificate pe parcursul ultimelor 4 ani şi în extinderea gazificării localităţii, astăzi reţelele de gaz pe teritoriul satului fiind amplasate pe o lungime de 12, 3 km (costul lucrărilor fiind de 5 mln 257 mii lei), iar traseul de presiune înaltă Ceadâr-Mingir se întinde pe lungimea de circa 13 km, acesta costând 11 mln 150 mii lei. „Datorită extinderii reţelelor de gaz, am reuşit gazificarea grădiniţei de copii, a Liceului Teoretic, Centrului de Sănătate, precum şi a câtorva gospodării individuale de pe mai multe străzi ale satului”- ne-a menţionat dl primar.


Proiecte şi personalităţi marcante – la Mingir


Fiind încadraţi în programul Bunelor Practici, primăria Mingir a fost pusă în situaţia de a crea condiţii moderne instituţiilor publice, de aceea pe parcursul anilor 2013-2014 în reparaţia şi reamenajarea sediului primăriei s-au investit 325 mii lei. „Alături de alte 20 primării din republică, primăria Mingir activează în cadrul programului comun de dezvoltare locală integrată. Respectiv, în anul 2013, s-a câştigat un grant de 62 500 mii lei, cu care a fost amenajată sala de şedinţe a primăriei, intrarea, dar şi unele birouri. În acelaşi context, în 2014, s-a câştigat proiectul „Servicii mai bune pentru populaţie”, prin intermediul căruia s-a procurat utilaj tehnic pentru servicii de salubrizare efectuate de primărie, în sumă de 182 400 mii lei”. În aceiaşi ordine de idei, dl primar ne-a specificat că prin intermediul acestor proiecte, angajaţii primăriei au participat la diverse seminare şi aplicaţii practice, care astăzi le sunt de un real folos în activitatea lor de funcţionari publici. 


   Deşi s-ar părea că satul Mingir este unul aflat mai la periferia raionului, aici viaţa clocoteşte din plin, cu organizarea diverselor evenimente şi participarea unor personalităţi marcante pentru comunitate. La data de 27 martie, curent, în sat a fost lansat proiectul „Reducerea inegalităţii de gen” cu încadrarea şi cunoaşterea tinerilor cu diverse tehnologii informaţionale, la care oaspeţi de onoare au fost ambasadorul Suediei şi ministrul Educaţiei Maia Sandu. În premieră, pe data de 29 martie 2015, satul Mingir a fost gazda marcării Zilei Internaţionale a Teatrului, adunând în această zi mai multe colective artistice din întreg raionul, ce au promovat măiestria actoricească. Un alt proiect recent câştigat (în sumă de 15 mii lei) a fost cel cu genericul „Ograda noastră”, prin intermediul căruia s-a reuşit reparaţia şi vopsirea gardului cimitirului.  


   „Pentru a ajunge la o autonomie locală de succes, este foarte important să se preia nişte bune practici, să mobilizezi întreaga comunitate – tineri, bătrâni, copii şi diverse etnii, pentru a-i antrena în aplicarea unor proiecte europene, pentru atragerea în localitate a unor surse financiare extrabugetare ce ar duce la ameliorarea condiţiilor de trai într-o localitate rurală” - ne-a specificat primarul s. Mingir, care, deşi este la finalul celui de al doilea mandat de primar, are deja stabilite o mulţime de priorităţi pentru un nou mandat, inclusiv: construcţia şi amenajarea unui parc dendrariu recreativ pe cele 4 ha ale lotului şcolii, atragerea finanţelor pentru reparaţia capitală în continuare a Casei de Cultură, asfaltarea drumului Mingir-Voinescu, efectuarea sistemului de canalizare prin sat şi multe altele pentru care deja are multe proiecte pregătite. Tatiana Todoseiciuc

2 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco