• Curierul de Hâncești

Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale – în vizită de lucru la Hânceşti

Marţi, 10 decembrie, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, şi secretarii de stat pe domeniile social şi asigurări sociale, au efectuat o vizită de lucru în raionul Hânceşti, unde s-au întâlnit cu executivul raionului şi specialiştii din domeniile medical şi social.În cadrul vizitei sale, dna Dumbrăveanu a discutat cu reprezentanţii APL şi din sistemul de sănătate şi protecţie socială despre iniţiativele şi priorităţile Ministerului, precum şi necesitatea conlucrării permanente în vederea funcţionării eficiente a serviciilor publice la nivel de raion. Angajaţii din sistemul medical au solicitat revizuirea regulamentului de salarizare, întrucât, spun dânşii, diferenţa dintre volumul de muncă al unui medic de familie de la sat şi al unui medic de familie de la oraş este foarte mare, medicii din sate deservind un număr mai mare de populaţie decât se prevede, întrucât lipsesc cadrele medicale, însă sunt remuneraţi doar pe un salariu. De asemenea, o altă solicitare a fost revizuirea indicatorilor de performanţă, care trebuie să fie astfel ajustaţi, încât să poată fi îndepliniţi. O altă problemă despre care angajaţii din sistemul medical au ţinut să menţioneze este lipsa cadrelor medicale şi necesitatea de a le stimula, pentru că în teritoriu este o lipsă acută de lucrători medicali.


În acest sens, dna ministru a reiterat că va desfăşura o şedinţă lărgită la Minister la care vor fi invitaţi specialiştii din teritoriu, astfel încât problemele existente în sistem să fie discutate şi propuse soluţii implicit împreună cu cei care activează în acest sistem.


În cadrul vizitei sale la Hânceşti, Viorica Dumbrăveanu a mers şi la Spitalul raional, unde s-a interesat de condiţiile de tratament şi de problemele cu care se confruntă instituţia în asigurarea accesului la asistenţa medicală a pacienţilor. Ministrul a apreciat managementul eficient al instituţiei, dotarea şi serviciile medicale calitative, cât şi asigurarea cu resurse umane, în special tineri specialişti. Totodată, Viorica Dumbrăveanu a declarat că digitalizarea sistemului medical este o prioritate pe agenda Ministerului, întrucât în secolul XXI este inadmisibil ca medicii şi personalul medical să lucreze pe suport de hârtie, ceea ce solicită foarte mult timp, iar în următoarea perioadă va demara implementarea sistemului informaţional în asistenţa medicală spitalicească.


Viorica Dumbrăveanu a menţionat că va efectua periodic asemenea vizite de lucru la instituţiile sociale şi medicale din ţară, în scopul menţinerii unui dialog continuu cu structurile teritoriale implicate în elaborarea şi implementarea politicilor, identificarea problemelor reale şi modalităţilor de soluţionare ale acestora. „Politicile şi schimbările nu pot fi realizate din birou, dar din discuţii cu angajaţii şi beneficiarii sistemului” - a menţionat Viorica Dumbrăveanu, care a specificat că angajaţii Ministerului nu se poziţionează pe baricade, ci sunt pentru o comunicare eficientă şi o colaborare care să dea rezultate în timp. De asemenea, dna ministru a adăugat că nu va permite blamarea celor din sistemul de sănătate, întrucât aceştia depun eforturi extraordinare în realizarea muncii lor, în salvarea vieţilor omeneşti şi, deşi sunt unele carenţe, activitatea specialiştilor din domeniul medical trebuie apreciată şi nu criticată.

Elena ZAIŢEV

16 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco