• Curierul de Hâncești

„În raion avem mulţi elevi cu anemii"

La o cafea cu Gheorghe Mardari, şeful sectorului sănătatea copilului şi a tineretului, Centrul de Sănătate Publică Hânceşti

„În raion avem mulţi elevi cu anemii, cu reţinere în dezvoltarea fizică şi cu surplus de masă corporală”-Dle Mardari, statistica demonstrează că, din an în an, avem tot mai mulţi copii cu diferite afecţiuni. Cărui fapt se datorează acest lucru?


- Starea sănătăţii copiilor şi tinerilor manifestă o tendinţă de stabilizare. În ultimul an, morbiditatea generală a preşcolarilor şi elevilor se află la nivelul de 451 cazuri la o mie de copii. Mai frecvent copiii se îmbolnăvesc de maladii ale sistemului respirator, digestiv, nervos central, dereglări psihice şi anume în instituţiile de copii din: s. Lăpuşna, s. Cărpineni, s. Bujor, s. Mingir, s. Nemţeni, or. Hânceşti, etc. În instituţiile preşcolare bolile infecţioase se află în creştere şi au constituit 314 cazuri în 2015, comparativ cu 202 cazuri în a. 2014. În şcoli, există tendinţa de creştere a maladiilor cronice, a numărului elevilor care se îmbolnăvesc mai des, a cotei elevilor cu grupa a treia de sănătate în localităţile: Ciuciuleni, Caracui, Stolniceni, etc. Rezultatul lichidării nemotivate a încăperilor de spălare a albiturilor în grădiniţele nr. 6, 7 din or. Hânceşti, Bozieni, Fundul Galbenei, Caracui ş.a. a favorizat majorarea bolilor contagioase.


-Având în vedere faptul că multe şcoli sunt termoizolate, au agent termic, fiind create condiţii bune de studii, din ce motive afecţiunile respiratorii sunt atât de răspândite printre elevi?


-Ca şi în anii trecuţi, factorii determinanţi care plasează afecţiunile sistemului respirator pe primul loc în structura morbidităţii sunt temperatura joasă şi umiditatea relativ înaltă în încăperile pentru copii. În majoritatea grădiniţelor şi şcolilor parametrii microclimei nu s-au respectat la începutul sezonului de încălzire din insuficienţa combustibilului solid, care încă nu este procurat în şcolile din Secăreni, Păşcani, Pereni, Şipoteni, Cioara, ş.a. Influenţează majorarea morbidităţii generale şi aprovizionarea copiilor şi elevilor cu apă potabilă. Din 110 grădiniţe şi şcoli, toate 110 sau 100% nu dispun de sisteme centralizate de apă potabilă. Instituţiile de copii utilizează apă nepotabilă din surse neautorizate, precum în: s. Sărata Galbenă, s. Crasnoarmeiscoe, Bozieni, Voinescu, Mingir, etc. Din 181 de probe investigate, 181 sau 100% nu corespund cerinţelor după parametrii chimici, fapt care a contribuit la apariţia a 607 cazuri de bolnavi în rândurile copiilor şi tinerilor. Managerilor preşcolari şi şcolari li s-a recomandat folosirea apei plate îmbuteliate.


O problemă alarmantă este deversarea a 700 m3 de ape uzate neepurate în mediul ambiant, poluând intensiv apa, solul şi produsele alimentare. Din 110 instituţii de copii, 78 sau 70,9% nu dispun de condiţii elementare de epurare a reziduurilor lichide în localităţile Cărpineni, Lăpuşna, Buţeni, Crasnoarmeiscoe, Leuşeni, Sărata Galbenă, Mereşeni, Logăneşti, etc. Problema asistenţei medico-sanitare a copiilor şi tinerilor la fel rămâne. Este de accentuat şi acea tendinţă inadmisibilă şi neîntemeiată de reducere a cadrelor medicale în şcolile or. Hânceşti, s. Pervomaiscoe, Bălceana, Dancu. Calitatea asistenţei medicale este afectată de lipsa punctelor medicale în 20% de grădiniţe şi şcoli, de lipsa utilajului medical şi frigidere, de insuficienţa de medicamente şi echipament medical, etc. La examinarea medicală a elevilor nu se folosesc investigaţiile paraclinice de laborator. La nivel raional, nu sunt hotărâte problemele asigurării cu cadre medicale a instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, de implicare a acestora în seminare organizate de Centrul de Sănătate Hânceşti şi Centrele de Sănătate autonome Sărata Galbenă, Crasnoarmeiscoe ş.a.


-Referitor la alimentaţia în instituţiile de învăţământ... Ştim că nu este dintre cele mai variate şi mai sănătoase. De ce avem restanţe la acest capitol?


-Cu toate că în ultimii ani starea alimentaţiei în instituţiile de copii s-a îmbunătăţit, aceasta rămâne să fie neechilibrată şi deficitară. Din motive financiare în şcoli şi grădiniţe nu se efectuează vitaminizarea bucatelor şi nu se organizează alimentarea dietetică pentru 9208 copii bolnavi. În toate instituţiile de învăţământ gimnaziale şi liceale nu se organizează hrana elevilor claselor V-XII în număr de 4972 de copii, ceea ce prezintă un factor de risc foarte periculos pentru sănătatea copiilor. Preşcolarii sunt asiguraţi în corespundere cu normele numai cu pâine, crupe, produse de patiserie, ulei, care în raţie sunt prezente în cantităţi excesive. Celelalte feluri de produse alimentare în meniul copiilor sunt deficitare, carenţa lor fiind mai evidentă la produsele de origine animală. În anul 2015, copiii din instituţiile preşcolare zilnic n-au primit 180 gr de lapte, 18 gr de brânză, caşcaval, 61 gr de carne, 22 gr de peşte, 4,0 gr de smântână, etc., în particular în s. Crasnoarmeiscoe, s. Mingir, s. Leuşeni, s. Pogăneşti, s. Pervomaiscoe, s. Căţeleni. Pe parcursul anului 2015, în raţia copiilor din 28 de grădiniţe din satele Logăneşti, Bobeica, Negrea, Obileni, etc. au lipsit smântâna şi fructele uscate. Ca rezultat, în raion sunt 171 de elevi cu anemii, 260 cu reţinere în dezvoltarea fizică şi 171 cu surplus de masă corporală. Cauza principală de neasigurare a copiilor şi elevilor cu produse alimentare este lipsa bucătarilor cu studii speciale în alimentaţia preşcolară şi şcolară, lipsa lucrătorilor medicali în instituţiile educaţionale şi, nu în ultimul rând, salariile mici pentru această categorie de angajaţi. Alt motiv este lipsa conlucrării administraţiilor publice locale şi a instituţiilor de educaţie cu agenţii economici. Managerii şcolari şi preşcolari nu analizează lunar cantitatea alimentelor consumate sau rămase în stoc şi nu solicită agenţilor economici asigurarea cu alimentele nefolosite în luna precedentă pentru următoarea lună. Alimentaţia echilibrată şi raţională asociată cu activitatea fizică regulată are un rol fundamental în prevenirea bolilor netransmisibile (obezitatea, diabet zaharat, boli cardiovasculare). Alimentaţia echilibrată presupune ca din alimentaţia  elevilor să se excludă mezelurile, produsele de patiserie ş.a. cu un conţinut mare de sare, zahăr, grăsimi, conservanţi, îndulcitori ş.a. Sedentarismul este un stil de viaţă care implică lipsa de mişcare sau de activităţi fizice şi duce la boli cardiovasculare, diabet, depresie, obezitate etc. Pe acest principiu au mers, probabi, administraţiile publice locale şi LT „M. Sadoveanu” din or. Hânceşti distrugând terenurile sportive ale elevilor, lipsind mai mult de 900 de copii de activităţi fizice şi recreative în aer liber. Actualmente, în timpul procesului educativ, se efectuează reparaţii capitale la cantinele LT „M. Eminescu”, Gim. „M. Viteazu” din or. Hânceşti, Gim. Mingir, Boghiceni, lipsind elevii claselor primare de hrană caldă la început de an şcolar. Aceste lucrări trebuie să se desfăşoare vara, în perioada de vacanţă a elevilor.


-Recomandările Ministerului Sănătăţii cu privire la regimul sănătos de alimentaţie în grădiniţe şi şcoli au intrat recent în vigoare. Ce prevăd acestea?


-Noile recomandări nu se deosebesc semnificativ de cele precedente şi includ mai multe fructe şi legume în stare proaspătă, o cantitate suficientă de peşte şi carne, dar şi alimente cum ar fi: pâinea din făină integrală, cereale integrale, fructele uscate, nucile, migdalele, seminţele de floarea soarelui şi de susan. În sezonul cald, copiii vor primi salate din roşii, castraveţi, ardei gras, varza albă, rădăcină şi frunze din ţelină, iar în perioada rece, din meniu nu vor lipsi legumele crude, inclusiv morcovul, sfecla, conopida, broccoli, ţelina, ardeiul gras. Din noul regim alimentar au fost excluse mezelurile, grăsimile de porc şi oaie, conservele cu adaos de conservanţi artificiali, uleiurile rafinate, laptele nepasteurizat şi cel condensat, torturile, bezelele, marmelada, ciocolata şi produsele gătite în condiţii casnice.


-Ce măsuri trebuie luate şi care sunt prevederile CSP pentru ca elevii din şcoli şi copiii din grădiniţe să aibă o sănătate mai bună?


-Reieşind din cele expuse şi în baza Legii R. Moldova nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice, Centrul de Sănătate Publică Hânceşti propune următoarele: Direcţia Generală Învăţământ trebuie să identifice alte birouri de proiectare pentru instituţiile de educaţie; de prevăzut în statele Direcţiei Generale de Învăţământ unitatea de tehnolog responsabil de organizarea pregătirii profesionale a bucătăriilor; Direcţia Generală de Învăţământ în comun cu administraţia Centrului de Sănătate Hânceşti şi Centrelor de Sănătate Autonome să soluţioneze problema angajării lucrătorilor medicali în toate instituţiile de copii; Direcţia de Agricultură în comun cu Direcţia Generală de Învăţământ să soluţioneze problema încheierii contractului de achiziţionare a produselor alimentare numai din producţia naţională, inclusiv de la persoane particulare, sau de alocare instituţiilor de educaţie a terenurilor pentru cultivarea legumelor şi fructelor; de restabilit funcţionalitatea sau de construit terenuri sportive în LT ,,M. Sadoveanu”, spălătorii pentru lenjeria de pat şi de corp a copiilor în grădiniţele nr. 6, 7 din or. Hânceşti, s. Stolniceni, s. Caracui, s. Fundul Galbenei, ateliere în Gim. „M. Viteazu” Hânceşti, s. Lăpuşna, s. Bozieni, s. Caracui, s. Mereşeni ş.a.; de dotat grădiniţele şi şcolile cu sisteme locale de epurare a reziduurilor lichide; de montat aparate de aer condiţionat în toate cabinetele de informatică; de organizat alimentaţia elevilor claselor gimnaziale şi liceale cu ceai-pâine, terci-lapte, chiflă-băutură; finanţele alocate pentru taberele de odihnă cu sejur de zi să fie utilizate în repararea taberelor de întremare a sănătăţii elevilor or. Hânceşti, Rusca, Horjeşti; de creat condiţii de respectare a igienei personale în toate WC-le din curtea şcolilor (apă, lavoar, săpun, ştergar) şi de amenajat terenurile sportive conform actelor normative.


-Vă mulţumim pentru interviu! 

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco