• Curierul de Hâncești

Noi modificări şi reforme – pe umerii primarilor şi secretarilor

La şedinţa de marţi, primarii au luat act de cunoştinţă de unele noi modificări la legislaţia în vigoare, care vor intra în vigoare la sfârşitul anului curent, începutul anului viitor, responsabilităţi ce cad pe umerii administraţiei publice locale. Şeful Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat Ion Mereuţă le-a vorbit aleşilor locali despre securizarea informaţiei privind Registrul de stat al actelor locale care-şi va începe funcţionarea în regim oficial din data de 28 octombrie 2018 (data intrării în vigoare a Legii nr.161 din 07.07.2016).


„Pentru a avea acces și a include actele administrative în Registrul de stat al actelor locale, persoana responsabilă împuternicită din primărie, care cel mai degrabă va fi secretarul consiliului local, sau oricare altă persoană ce cunoaşte foarte bine sistemul informaţional, va obţine datele de acces, adică parola, prin intermediul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat. Aici, vreau să accentuez, că autoritățile administrației publice locale, utilizatori ai Registrului, poartă răspundere deplină pentru respectarea prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și HG nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, care vizează cerințele de plasare a actelor administrative ce conțin date cu caracter personal”a specificat dl Mereuţă, care i-a asigurat pe primari că Oficiul Teritorial Hânceşti se va implica neapărat în instruirea secretarilor consiliilor locale întru realizarea cu succes a atribuțiilor de serviciu.

Drept replică la informaţia prezentată, majoritatea primarilor s-au plâns pe faptul că actualmente secretarii consiliilor locali şi aşa au foarte multe atribuţii de serviciu, pe lângă monitorizarea activităţii Consiliului local, (pregătirea şi convocarea şedinţelor, proiectelor de decizie, etc.), aceştia zilnic sunt implicaţi în eliberarea diverselor certificate şi acte de stare civilă: naştere, deces, componenţa familiei, etc.

„Eu nu am secretar mai bine de două luni, a plecat din cauza volumului mare de lucru şi salarizării insuficiente. Poate era cazul ca Guvernul să anticipeze respectiva modificare prin majorarea salariului pentru secretari, ca aceştia să nu plece, auzind de noi atribuţii”a replicat primarul de la Cioara Elena Lambos.

De aceeaşi părere a fost şi Lucica Guştiuc, primar de Cotul Morii, care consideră că era cazul să fie implementat în acest sens mai întâi un proiect-pilot. Cu o informaţie actuală a venit pentru primari şi şefa Direcţiei raionale de Învăţământ Valentina Tonu, vizavi de organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival.

„Prin dispoziţia preşedintelui raionului, pentru sezonul estival din acest an a fost aprobată activitatea a zece tabere cu sejur de zi, în următoarele instituţii de învăţământ: LT „M. Sadoveanu”, GM „M. Viteazul” din Hânceşti, LT „Ştefan Holban” Cărpineni, GM Cotul Morii, GM Boghiceni, GM Logăneşti, GM Fundul Galbenii, GM Bobeica, GM „Constantin Tănase” Nemţeni şi GM Dancu. Totodată, în curând vor fi desfăşurate licitaţii pentru organizarea odihnei de vară pentru 5 tabere: „Privighetoarea” de la Bobeica, „Cristiano” de la Slobozia-Duşca (r. Criuleni), tabăra de la Malovata Nouă (raionul Dubăsari) şi 2 tabere de la Vadul lui Vodă, în care urmează să se odihnească gratuit, copiii care fac parte din cele 13 categorii, stipulate în Hotărârea de Guvern” – a menţionat dna Tonu, subliniind că aceştia alcătuiesc doar 30-40% din totalul copiilor din raion cu vârsta cuprinsă între 07-17 ani, îndemnând primarii să vină şi ei cu alocarea unor surse financiare pentru organizarea copiilor din localitate, care nu fac parte din categoriile menţionate.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, primarii au făcut cunoştinţă cu noile modificări la legislaţia în vigoare privind scanarea carnetelor de muncă. „Începând cu 1 ianuarie 2019, se anulează carnetele de muncă, respectiv nu vor mai fi efectuate careva înscrieri în acestea referitoare la angajarea, transferul sau eliberarea angajatului din muncă.

Începând cu 1 ianuarie 1999 toate aceste date se efectuează deja în formă electronică, de aceea, până la data de 15 decembrie 2018 toate întreprinderile trebuie să se prezinte la CTAS Hânceşti pentru scanarea carnetelor de muncă, şi anume toate înscrierile până la data de 1 ianuarie 1999, adică cele care lipsesc în baza noastră de date. Agenții economici prezintă lista persoanelor cu carnetele de muncă în original, iar persoanele fizice urmează să se prezinte personal cu carnetul de muncă la CTAS Hâncești”- a concretizat şeful interimar al CTAS Hânceşti Tamara Ioniţă.


Tatiana TODOSEICIUC

28 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco