• Curierul de Hâncești

Normalitatea ca excepţie...


Exact acum un an, ministrul Educaţiei de atunci, Corina Fusu, a atenţionat cadrele didactice, manageriale, dar şi părinţii privind interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general, semnând în acest sens, la 7 septembrie 2016, Dispoziţia nr. 413. Potrivit acestei dispoziţii, setul de manuale asigurat de stat şi oferit prin schema de închiriere satisface complet cerinţele curriculare. Nu este necesar ca părinţii să cumpere alte manuale, iar materialele suplimentare pot fi achiziţionate benevol de către părinţi, profesorii fiind în măsură doar să recomande, nu şi să colecteze bani ori să impună părinţii să procure anumite caiete şi cărţi, rechizite de anumite mărci etc.


Prin acest document instituţiilor de învăţământ general li s-a dispus să expună la vedere ordinele şi circularele Ministerului Educaţiei cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general, să facă transparent bugetul instituţiei şi cheltuielile realizate prin afişarea acestora pe panouri informative sau informarea, discutarea în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi să afişeze pe panoul informaţional şi să discute cu părinţii datele cu privire la necesităţile instituţiei şi rata de acoperire a acestora cu mijloacele bugetare.


A început un nou an şcolar şi, odată cu aceasta, s-au început şi colectările de bani în fondurile asociaţiilor de părinţii şi fondul şcolii. Deşi nu sunt obligatorii, părinţii achită benevol-forţat anumite taxe, şi aceasta în pofida faptului că asociaţiile, în mare parte, nu sunt înregistrate la Ministerul Justiţiei şi nu dispun de cont bancar. Managerii instituţiilor de învăţământ susţin că fără contribuţiile părinţilor sau a altor donatori nu fac faţă cheltuielilor. Cu toate acestea, statul este cel care trebuie să asigure în totalitate învăţământul gratuit pentru elevii claselor1-9, întrucât acesta se încadrează în ramele învăţământului obligatoriu.


Părinţii sunt copleşiţi de cheltuielile mari pe care le fac în ajunul unui nou an şcolar pentru a-şi pregăti copiii de şcoală, taxele colectate pentru fondul clasei/şcolii şi pentru manualele şi caietele de alternativă fiind percepute ca o povară în plus, mai ales pentru părinţii care au mai mulţi copii de vârstă şcolară. 


Învăţământul general din ţara noastră este perceput ca unul abuziv în condiţiile în care, tacit, se mai tolerează încă asemenea încălcări ale cadrului legal. Deşi această problemă este intens discutată de ani buni la nivel de minister, se pare că tradiţiile adânc înrădăcinate nicidecum nu pot fi dezrădăcinate. Problema e că nu se doreşte cu tot dinadinsul să fie dezrădăcinate, căci ce-ar fi cu instituţiile de învăţământ fără susţinerea financiară a părinţilor, atâta timp cât mijloacele financiare necesare pentru anumite reparaţii, procurarea mobilierului, tehnicii performante, materialelor didactice etc. nu sunt de ajuns?


Însă, în cazul unui număr suficient de elevi (în condiţiile finanţării per elev), cu un bun management financiar, dar şi cu performanţe în atragerea diverselor proiecte, şcolile sunt în măsură să-şi acopere de sine stătător necesităţile de bază, fără contribuţia părinţilor. Aceasta ar trebui să fie o normalitate, nu o excepţie. Din păcate, în majoritatea cazurilor, situaţia este inversă…Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco