• Curierul de Hâncești

Novateca - în acţiune în raionul HânceştiSăptămâna trecută, la data de 12 ianuarie, în sala bibliotecii raionale “Antonie Plămădeală” din mun. Hânceşti s-a desfăşurat conferinţa de orientare “Start” pentru bibliotecarii şi autorităţile locale de nivelul I din raion, în special pentru cei care urmează să fie implicaţi în programul Novateca.La conferinţa „Start modernizării bibliotecilor publice” au participat reprezentanţii raioanelor Hânceşti, Basarabeasca şi Ialoveni, avându-i ca oaspeţi pe: Constantin Vlas, vicepreşedintele raionului Hânceşti, Ion Tulbu, şeful Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti, Tudor Grigoriţă, vicepreşedintele raionului Ialoveni, Valentin Cimpoieş, primar de Basarabeasca, Valentina Cotorobai, specialist principal al DCT Hânceşti etc.


Fiecare a ţinut câte un discurs, reiterând importanţa proiectului Novateca şi posibilităţile pe care acest program le oferă nu doar bibliotecilor, ci şi întregii comunităţi implicate.


„Au fost selectate ultimele zece biblioteci care se vor alătura reţelei Novateca şi vor deveni parte a mişcării internaţionale de modernizare a bibliotecilor. Această conferinţă are drept obiectiv familiarizarea celor prezenţi cu filosofia Programului Novateca, principiile de activitate în cadrul acesteia, oferirea instruirilor, modul şi perioada de livrare a echipamentului, precum şi modalităţile de raportare”, a specificat Tatiana Darii, directorul bibliotecii publice raionale „Antonie Plămădeală” din mun. Hânceşti.


Cel care a dat start subiectelor conferinţei a fost chiar directorul programului Novateca, Evan Tracz: „Vreau să vă amintesc că Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituţii comunitare vibrante. Novateca are convingerea că bibliotecile moderne pot îmbunătăţi vieţile oamenilor şi dezvoltarea comunităţii, tocmai de aceea, la acest eveniment am invitat nu doar bibliotecari, ci şi primari, pentru că de conlucrarea acestora depinde succesul implementării proiectului şi respectiv, rezultatele de care se va bucura întreaga comunitate.


Aş vrea să menţionez, pe scurt şi care sunt activităţile programului Novateca: dotarea bibliotecilor cu echipament; instruirea bibliotecarilor; consolidarea capacităţilor bibliotecarilor; favorizarea sprijinului guvernamental şi dezvoltarea parteneriatelor cu societate civilă şi sectorul privat...”, a menţionat dl Tracz în discursul său.


În acelaşi context, dlui a vorbit despre reţeaua Novateca care implică nemijlocit structura acesteia, apartenenţa, rolurile şi responsabilităţile părţilor implicate, cerinţele pentru includere în program dar şi despre procedura de livrare – instalare a echipamentului la îndeplinirea tuturor cerinţelor programului Novateca.După încheierea sesiunii de informare a urmat formarea grupurilor şi discuţia vizavi de echipare, instruire, relaţia dintre biblioteca locală şi APL etc.


Menţionăm că din raionul Hânceşti doar trei biblioteci nu sunt încadrate în proiectul Novateca din cauza lipsei condiţiilor, acestea fiind din localităţile: Dubovca, Călmăţui şi Lăpuşna (biblioteca pentru copii).Elena Golubnic

1 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco