• Curierul de Hâncești

O nouă stradă şi o nouă taxă locală – aprobate la Şedinţa Consiliului municipal


La 15 iunie, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului municipal Hânceşti, în cadrul căreia s-au discutat 26 de chestiuni. Agenda consistentă a prevăzut modificări în bugetul municipal pe anul 2018, redistribuirea surselor financiare, prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul trecut a întreprinderilor municipale, asigurarea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului ş.a.Redistribuirea surselor – pentru îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor


Printre modificările la buget prevăzute de proiectul de decizie care a deschis şedinţa şi care au fost aprobate de Consiliul municipal se numără majorarea cheltuielilor pentru alimentaţia copiilor de la grădiniţa nr.4 (copii transferaţi de la grădiniţa nr. 3) şi majorarea cheltuielilor pentru reparaţii capitale la blocul B, C, la grădiniţa nr.4. În ceea ce priveşte redistribuirea surselor financiare, s-a hotărât îndreptarea mijloacelor financiare din vânzarea-cumpărarea terenurilor în sumă de 794.8 mii lei pentru următoarele lucrări: reparaţia drumului de acces de la str. Vatra spre str. Iachir, reparaţia străzilor (în variantă albă) Petru Rareş, M. Viteazul, reparaţia străzii Cuza Vodă, Mihai Viteazul, reparaţia străzilor în variantă albă: Al. cel Bun, Demnităţii, Sf. Treime, Barbu Lăutaru, Gh. Malarciuc, reparaţia capitală a liniei electrice de iluminat stradal pe str. M. Sadoveanu, reparaţia capitală a podului de pe str. M. Hâncu ş.a.


Tarifele la apă vor fi revizuite


În continuare, consilierii au audiat raportul de activitate pentru anul trecut al ÎM „Regia ARA”, prezentat de directorul întreprinderii Gheorghe Covaş, care, în final a solicitat permisiunea ca profitul net al întreprinderii în proporţie de 100%, în sumă de 76970 lei, înregistrat în anul 2017, să fie repartizat pentru formarea rezervei în vederea dezvoltării întreprinderii.

La fel şi directorul SA Operator Regional „Apă Canal Hânceşti” Gheorghe Lică, după ce a prezentat raportul activităţii întreprinderii, a solicitat Consiliului ca profitul net, în sumă de 9 973 lei, înregistrat în anul 2017, să fie direcţionat pentru deservirea contului de rezervă pentru rambursarea creditului BERD.

După ce ambele solicitări au primit undă verde, consilierii au venit cu propuneri şi sugestii. Boris Chetruş, consilier PDM, de exemplu, i-a sugerat dlui Covaş să ia măsuri cu dezastrul la platformele de gunoi de pe str. Chişinăului 7, Alexandru cel Bun 131, Sf. Treime şi lângă grădiniţa nr. 3, unde deşeurile stau împrăştiate, iar câinii şi pisicile fac mizerie, acestea nefiind îngrădite. Propunerea de a instala tomberoane şi a îngrădi platformele a fost susţinută şi de ceilalţi consilieri, nu înainte, însă, de a mulţumi întregului colectiv al întreprinderii pentru ordinea şi curăţenia menţinută în oraş.

Şi Gheorghe Lică s-a ales cu mulţumiri din partea Consiliului pentru serviciile prestate populaţiei şi lucrările efectuate în vederea dezvoltării serviciului municipal de apă şi canalizare, după care, tot Boris Chetruş l-a întrebat pe dl Lică despre promisa micşorare a tarifului la apă, cel puţin pentru agenţii economici, care achită 100 de lei pentru m3, dar a venit şi cu propunerea de a instala un contor separat pentru agenţii care folosesc apa cu scopul de a iriga şi a amenaja teritoriile aferente, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea aspectului oraşului şi este în beneficiul tuturor.

La acest aspect al solicitării a răspuns primarul Alexandru Botnari, care a specificat că, într-o lună vor fi revizuite tarifele la apă, dar a ţinut să menţioneze că, pentru a beneficia de tarife scăzute, trebuie identificaţi rău-platnicii şi cei care fură apă şi a lua măsurile de rigoare.

„Pentru a acumula venituri mai mari la întreprindere, este necesar ca o comisie să iasă la faţa locului, să efectueze un control şi să verifice toate casele, iar rezultatele să fie făcute publice, în presă, întrucât, comparativ cu alte întreprinderi prestatoare de servicii de apă şi canalizare din ţară, Apă Canal Hânceşti acumulează venituri mici, ceea ce nu este normal”a menţionat Alexandru Botnari.


O stradă în numele fostului director Nadejda Odobescu


Un alt proiect de decizie prevedea atribuirea denumirilor unor străzi din mun. Hânceşti, informaţie prezentată de viceprimarul Anadela Tofilat, care a specificat că propunerile denumirilor de stradă au parvenit în baza a trei demersuri.

  • Prima propunere este ca o stradă să poarte numele antrenorului de judo Ion Cuvruluianu,

  • cea de-a doua – numele academicianului Vasile Cociu

  • cea de-a treia – numele profesoarei Nadejda Odobescu, fost director al LT „M. Eminescu”, propunere care, de altfel, a venit din partea instituţiei în legătură cu jubileul de 50 de ani de activitate a distinsei profesoare.

Primele două propuneri au stârnit nedumerirea unor consilieri, care au dorit să ştie cine sunt aceste persoane şi ce merite au. Şi de această dată, Boris Chetruş, care a menţionat că, odată cu atribuirea unor denumiri de străzi în numele unor personalităţi, se creează o mică istorie a municipiului, a sugerat identificarea unor personalităţi din Hânceşti, nu din România sau din altă parte, care sunt plecaţi din ţară de 30 de ani, cum sunt cei sus-menţionaţi. În acest sens, ca exemplu, dlui a propus să se consulte lista cu tinerii care au luptat în războiul de independenţă şi nu s-au mai întors, listă care poate fi solicitată la Comisariatul Militar.

„De ce să nu ne amintim de ei în primul rând şi să numim străzile în cinstea lor?” - s-a întrebat retoric dl consilier Boris Chetruş.

În urma dezbaterilor, s-a luat hotărârea ca strada dintre cartierele locative Floarea 1 şi Floarea 2 să poarte numele Nadejdei Odobescu, pentru celelalte două străzi urmând să fie propuse alte denumiri.


A fost aprobată o nouă taxă - pentru salubrizarea teritoriului


În continuare, consilierii au luat act de Regulamentul privind aplicarea, colectarea şi administrarea taxei pentru salubrizare pe teritoriul municipiului Hânceşti, care este parte a sistemului taxelor locale şi este o plată obligatorie efectuată la bugetul local al primăriei municipiului Hânceşti, utilizându-se pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în scopul asigurării funcţionării serviciului de salubrizare şi amenajare a municipiului. Regulamentul prevede că taxa pentru salubrizare se va calcula şi achita lunar, pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă şi va constitui 3 lei de persoană.

Viceprimarul Zinaida Buruiană a specificat că plata taxei pentru salubrizare poate fi efectuată prin două modalităţi, şi anume:

  • modalitatea nr.1 - colectată de SCITL (Serviciul colectarea impozitelor şi taxelor locale) al primăriei Hânceşti: a) la contul trezorerial de venituri al primăriei Hânceşti, în temeiul avizului de plată, în care va fi indicată suma taxei pentru salubrizare, calculată în funcţie de numărul domiciliaţilor înscrişi la adresa respectivă; b) direct la SCITL al primăriei Hânceşti, în temeiul avizului de plată, care va transfera plata la contul trezorerial al primăriei.

  • Modalitatea nr. 2 - colectată de organul împuternicit de Consiliul municipal Hânceşti: a) pe un cont separat, deschis cu acest scop b) direct în casieria organului împuternicit de Consiliul municipal Hânceşti care va elibera bon de plată şi va transfera plata la contul bancar deschis cu acest scop.


Au fost aprobate locurile de aşteptare şi staţionare a taxiurilor


Decizia cu privire la asigurarea securităţii traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, aprobată în cadrul Consiliului, prevede locurile de aşteptare şi staţionare – nu parcare! – a taxiurilor pe teritoriul municipiului Hânceşti, după cum urmează: Casa de Cultura Hânceşti, în spatele monumentului lui G. Cotovschi, în regiunea Pieţii „Chiril”.

Totodată, decizia prevede interzicerea staţionării permanente a taxiurilor pe str. Chişinăului, str. 31 August şi str. Alexandru cel Bun, str. M. Eminescu, I. Creangă din ambele părţi ale carosabilului şi în ogrăzile blocurilor locative adiacente acestor străzi.

Decizia dată va fi adusă la cunoştinţa Inspectoratului de Poliţie, care va lua măsurile de rigoare cu taximetriştii care vor încălca deliberat prevederile acestui act administrativ. Referitor la situaţia din oraş în ceea ce priveşte parcarea şi circularea taxiurilor, Alexandru Botnari a catalogat-o drept catastrofală, menţionând că fiecare bază de taxi trebuie să-şi amenajeze parcări pentru taximetre, pentru ca acestea să nu stea una peste alta la Rogatca.

Mai mult, primarul s-a arătat revoltat de mizeria lăsată de taximetrişti în urma lor: coji de seminţe de floarea soarelui, mucuri de ţigări, muzică în toiul nopţii sub geamurile locatarilor care se revoltă.

„Pe parcurs vom veni şi cu alte modificări referitor la transportul rutier prin oraş, atunci când vor fi aduse autobuzele din Polonia circulaţia transportului auto va fi îmbunătăţită” a menţionat primarul cu referire la faptul că situaţia cu taxiurile nu va mai fi tolerată mult timp.


Fără cruci pe marginea drumurilor din municipiu


Ultima chestiune a fost introdusă în ordinea de zi la propunerea consilierului Boris Chetruş. Aceasta prevede acţionarea în judecată a Consiliului raional Hânceşti pentru refuzul de a retroceda nişte terenuri care aparţin oraşului, fiind epuizate toate căile amiabile de consens şi nefiind primit niciun răspuns la demersul administraţiei locale. Altă întrebare a fost cu referinţă la scoaterea crucilor de pe marginea drumurilor din mun. Hânceşti şi instalarea acestora la mormintele celor decedaţi, la cimitir, întrucât nimeni nu se îngrijeşte de ele şi stau ruginite ani la rând, acest lucru nefiind estetic.

„Să mă ierte familiile care au instalat aceste cruci, dar mai bine în locul lor ar sădi trandafiri, să-i îngrijească şi astfel să-şi amintească de cei răposaţi” – a opinat dl Chetruş, care a adăugat că, pentru ca întreprinderea de amenajare şi salubrizare să poată demonta aceste cruci, este nevoie de o bază legală.

Şi Alexandru Botnari s-a arătat de acord cu această propunere, menţionând că şi la nivel de ţară există o asemenea lege, care prevede demontarea crucilor şi monumentelor funerare de pe marginea drumurilor.

În final, la secţiunea întrebări şi răspunsuri, primarul a fost întrebat despre situaţia taberei de odihnă „Codreanca” şi posibilităţile de a găsi investitori pentru reparaţia acesteia.

La care primarul a răspuns că pentru finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a taberei sunt necesare investiţii de cca 6 mln lei, întrucât se intenţionează ca aceasta să fie una multifuncţională (pentru odihna de vară a copiilor, activităţi sportive, activităţi pentru pensionari etc.).

Şi deoarece sursele financiare pentru anul în curs au fost deja repartizate în totalitate, se caută alte modalităţi de atragere a investiţiilor, eventual pentru anul viitor. O propunere a fost şi de a limita viteza de circulaţie a transportului auto pe drumul nou reparat de pe str. M. Eminescu spre Logăneşti, întrucât pe această stradă se circulă cu viteză excesivă şi ziua şi noaptea.

Dacă Boris Chetruş a propus manipulări la nivelul carosabilului, atunci consilierul Vladimir Ciaglei, colegul său de partid, a propus instalarea camerelor de supraveghere video.

Alexandru Botnari a specificat că, în curând, prin oraş vor fi instalate camere de supraveghere cu funcţie de stocare a informaţiei, întrucât situaţia la acest capitol prin oraş este sub orice critică, luându-se în considerare şi perimetrul acestei străzi reparate recent, pentru care se va interveni cu o solicitare la Ministerul Transporturilor.Elena ZAIŢEV

325 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco