• Curierul de Hâncești

O sursă de inspiraţie pentru copiii cu dezabilităţi

Filiala de Carte Românească a Bibliotecii publice „A. Plămădeală” din or. Hânceşt, în urmă aplicării formularului de participare în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor cu CES” (cerințe educaționale speciale), care este implementat cu suportul Fundaţiei ERSTE în parteneriat cu Centrul de Servicii pentru copii cu dezabilităţi „Pasărea Albastră”, a beneficiat de mini-grantul în sumă de 150 euro.


Datorită acestor surse, la Biblioteca de Carte Românească, care se află în apropierea Centrului „ Pasărea Albastră” au fost îmbunătățite condițiile de accesibilitate prin construirea unei rampe de acces pentru pragul bibliotecii, ce a asigurat accesul liber și a facilitat integrarea în comunitate a copiilor cu dezabilităţi ai Centrului „Pasărea Albastră” şi pentru toate persoanele cu mobilitate redusa, să frecventeze şi să beneficieze de serviciile bibliotecii. 


  În cadrul proiectului, pentru beneficiarii Centrului “Pasărea Albastră”, care ne vizitează conform unui program stabilit, se organizează diferite activităţi ca: atelier de lectură (cenaclul literar artistic “Flacăra”) în cadrul căruia se organizează: victorina  „Recunoaşte eroii cărților”, ilustrarea eroiilor cărţilor îndrăgite, înscenarea unor piese din literatura pentru copii.


  Copiilor și tinerilor cu nevoi speciale le este oferită o bogata colecţie de carte atractiva, frumos ilustrată, accesibilă după conţinut, ce este lecturată în grup, sau individual, dezvoltându-le percepția artistică prin lectura în public, învăţând poezii, încercând chiar să compună poezii despre eroii cărților preferate.


  Tot în cadrul acestui proiect activează atelierul de creaţie „Fantezie” unde copii şi tinerii dezvoltă abilităţi și capacități în munca de creație prin a confecţiona diferite obiecte de decor: felicitări, ilustrate, tablouri din hârtie, fundițe, bentițe, vaze, flori și alte obiecte din materiale puse la dispoziţia lor.


Beneficiarii centrului cât și ai bibliotecii vin împreună cu părinţii, educatorii, rudele, unde fiecare dintre ei găsesc ocupaţie pe plac și se cufundă în lumea minunată a cărților. Aceste mini-proiecte sunt binevenite în cadrul bibliotecilor publice deoarece înlesnesc activitatea și procesul de lucru. Și ținem să le mulțumim inițiatorilor acestor feluri de granturi.Maria Chiroșca

6 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco