• Curierul de Hâncești

Prima şedinţă a noilor primari – cu indicaţii la finele anului

Marţi, a avut loc prima şedinţă a primarilor aleşi în rezultatul alegerilor locale generale din acest an, şedinţă condusă de noul preşedinte al raionului, Iurie Levinschi, care din start a ţinut să-i felicite pe primari cu câştigarea mandatului, dorindu-le succes şi o colaborare frumoasă cu administraţia raionului şi Consiliul raional. Aleşii locali au avut pe ordinea de zi mai multe chestiuni de ordin social, inclusiv examinarea raportului Inspecţiei Sociale privind problemele ce ţin de acordarea ajutorului social, executarea planului raional de donare a sângelui, asigurarea cu apă potabilă a localităţilor raionului Hânceşti din Lunca Prutului, activitatea şi frecvenţa copiilor în instituţiile de educaţie timpurie din teritoriu, etc.Noul vicepreşedinte al raionului pe domeniul social, Olesea Brânză a făcut o scurtă analiză a situaţiei vizavi de îndeplinirea planului de donare de sânge, atestând o mobilizare slabă a mai multor primari (foşti primari) în acest sens, solicitându-le o antrenare mai activă noilor aleşi, reiterând importanţa acestei acţiuni întru salvarea mai multor vieţi omeneşti. Vicepreşedintele pe problemele din domeniul economiei, Alexandru Botnari a abordat subiectul asigurării cu apă potabilă a localităților din Lunca Prutului, atenționând asupra faptului cât de important este ca cetățenii să consume apă de calitate.

Şefa Direcţiei Generale Finanţe Galina Erhan a venit cu unele aspecte ce ţin de executarea bugetelor administraţiilor locale de nivelul I pentru anul 2019, dar şi unele recomandări vizavi de elaborarea bugetelor pentru anul 2020. Referindu-se la executarea bugetelor locale pe anul curent, dna Erhan a specificat că se atestă un indice nesatisfăcător la capitolul transferuri de stat pentru investiţii şi reparaţii capitale, şi anume reparaţia drumurilor. „Şapte primării din raion, printre care Cărpineni, Cotul Morii, Hânceşti, Mingir, Nemţeni şi Şipoteni nu au executat în totalmente transferurile destinate pentru reparaţia drumurilor.” Totodată, dumneaei a menţionat că în mai mult de jumătate de primării nu au fost executate în întregime transferurile cu destinaţie specială pentru instituţiile de educaţie timpurie, (acestea fiind executate doar la 40-50%), temei care va influenţa aprobarea, (inclusiv micşorarea) cheltuielilor în bugetul local pentru anul 2020. Dna Erhan a venit şi cu unele recomandări vizavi de elaborarea bugetelor locale pe anul viitor. „Deşi Bugetul de Stat nu este încă aprobat, acest fapt nu este un impediment pentru elaborarea bugetelor primăriilor, care trebuie urgentate.”

Cu mai multe incursiuni în activitatea instituţiilor de educaţie timpurie din teritoriu a venit în faţa aleşilor locali şi şefa Direcţiei raionale de Învăţământ, Valentina Tonu. „În primul rând, vreau să vă atenţionez că avem 10 instituţii de educaţie timpurie în raion, în care managerul instituţiei a depăşit deja termenul de 6 luni de asigurare a interimatului. Urmează de urgenţă să se anunţe concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al grădiniţei. Totodată, vreau să vă îndemn la o colaborare şi consultare, dragi primari, atunci când decideţi să alegeţi persoana pentru asigurarea interimatului pentru funcţia de director, ca să nu fie una care nu are idee de domeniul în care va activa ulterior”- a mai specificat dna Tonu. Totodată, şefa Direcţiei Învăţământ s-a referit şi la prevenirea actelor de corupţie în grădiniţele de copii, şi anume la extirparea tradiţiei de colectare a plăţilor de la părinţi de către educator, şi anume a cotei părinţilor pentru frecvenţa copilului la grădiniţă, (precum şi altor plăţi colectate neoficial), care trebuie achitată nemijlocit doar în contabilitatea primăriei.

O colaborare şi o implicare mai activă a primarilor a solicitat şi şefa Centrului de Sănătate Publică Hânceşti dna Tamara Pascari, atunci când le-a vorbit celor prezenţi despre profilaxia tuberculozei, specificând că la moment în raionul nostru se atestă o situaţie alarmantă la acest capitol. „Pe parcursul anului 2019, s-au atestat 46 de cazuri noi de tuberculoză şi 13 cazuri de recidivă, fapt care ar trebui să ne pună în gardă” – a menţionat dna Pascari, după care specialiştii de la Centru au venit cu mai multe informații utile despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirii de tuberculoză și sarcinile care revin primăriilor. Cu o solicitare de conlucrare pe viitor a venit şi șeful Inspectoratului de Poliție Hâncești Lilian Luca, care ulterior le-a prezentat primarilor șefii de post din localități, cu care aceştia urmează să colaboreze în menținerea ordinii publice în raion.

Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco