• Curierul de Hâncești

Prima şedinţă ordinară a Consiliului raional din acest an… cu năbădăi!

Actualizată în: Iun. 1Soldul disponibil al Bugetului raional pe anul trecut– împărţit până

la ultimul bănuţ!

O şedinţă cu năbădăi şi una deosebit de tensionată s-a desfăşurat vinerea trecută în Consiliul raional Hânceşti, prima şedinţă ordinară din acest an. Cu altercaţii verbale dure şi dezbateri aprinse, consilierii raionali au aprobat mai multe proiecte-probleme, majoritatea ţinând de domeniul financiar, inclusiv împărţirea soldului disponibil, constituit în urma executării bugetului raional pe anul trecut.

Chiar din startul şedinţei doi consilieri raionali au făcut declaraţii vizavi de apartenenţa sa politică, astfel consilierul independent Vasile Colţa a declarat că aderă la Mişcarea Politică „Unirea”, iar Raisa Scai care a ajuns în Consiliul raional pe lista Partidului Democrat a declarat că se retrage din acest partid, activând în continuare în calitate de consilier independent. Aceştia nu şi-au motivat nici într-un fel deciziile luate.

Raionul are un nou vicepreşedinte, al treilea!


Prima întrebare inclusă în ordinea de zi a şedinţei Consiliului raional a fost cea cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului pe domeniul economie, funcţie rămasă vacantă din luna decembrie 2019, după ce fostul vicepreşedinte al raionului Alexandru Botnari (fiul primarului de Hânceşti), care activat o perioadă foarte scurtă în această funcţie, s-a dezis din propria dorinţă în favoarea mandatului de consilier raional independent. Respectiv, preşedintele raionului Iurie Levinschi a venit în faţa consilierilor cu o nouă candidatură, propunându-l în funcţia de vicepreşedinte al raionului pe consilierul socialist Vasile Secu, caracterizându-l drept o persoană foarte responsabilă, fost primar al s. Logăneşti (anii 2003-2007), un bun profesionist în domeniul financiar, care a activat mai mulţi ani în cadrul Direcţiei Finanţe Hânceşti, (an. 1999-2003) şi în calitate de şef al Direcţiei respective în anii 2015-2017 şi actualmente în cadrul Inspecţiei Financiare a Ministerului de Finanţe (2011-2015, 2017- prezent). Vasile Secu este originar din s. Logăneşti, are 55 de ani, este căsătorit şi are 5 copii. Consilierii raionali Vasile Colţa şi Anatolie Loghin (PDM) au dorit să afle despre planurile noului vicepreşedinte al raionului şi asupra căror proiecte se va axa acesta în calitatea sa de vicepreşedinte pe probleme economice. „Evident că mă voi axa asupra unor proiecte economice de lungă durată, care vor duce la relansarea economiei raionului şi a unor localităţi în parte”- a fost răspunsul scurt al consilierului socialist Vasile Secu.

Înainte de a se pune candidatura lui Secu la vot, consilierul BE ACUM Valentina Manic, a avut o remarcă: „Funcţia de vicepreşedinte al raionului este o funcţie creativă, de aceea vrem să uitaţi de funcţiile politice, de secretariat, etc., şi să vă axaţi pe atragerea şi implementarea mai multor proiecte economice. Aşteptăm cât mai multă creativitate şi investiţii pentru raionul nostru”. Candidatura consilierului PSRM Vasile Secu la funcţia de vicepreşedinte al raionului pe domeniul economie a fost susţinută de 19 consilieri raionali, 13 s-au abţinut de la vot, dintre care inclusiv fracţiunea PLDM.

Astfel, fracţiunea PSRM din cadrul Consiliului raional s-a ales cu doi vicepreşedinţi – Vasile Secu pe domeniul economic şi Olesea Brânză pe domeniul social, cel de-al treilea vicepreşedinte pe domeniul agricol este Dumitru Cornei, membru PDM.

Suma maximă a ajutorului unic – 20 mii lei!

Următoarele patru proiecte de decizie puse în discuţie la şedinţa ordinară ţineau de domeniul financiar, dezbaterea cărora le-a luat consilierilor mai bine de patru ore. Cu mici dezbateri au fost aprobate aproape în unanimitate proiectele de decizie legate de bugetul raional, şi anume: aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2019 şi corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020. Mai multe altercaţii verbale au pornit atunci când s-au făcut unele modificări şi completări la aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului raional. Consilierii au pus în discuţie acordarea unor ajutoare materiale pentru tratament medical la 4 persoane din raion, suma maximă a unui ajutor unic fiind de 20 mii lei. „În cadrul comisiei de specialitate Buget şi finanţe s-a discutat posibilitatea majorării acestei sume-plafon de 20 mii lei, adică în cazul necesităţii unui tratament costisitor peste hotare să majorăm suma maximă pentru acordarea ajutorului unic până la 60 mii lei” – a fost propunerea consilierului democrat Igor Eremia, care, însă, fiind pusă la vot, nu a întrunit necesarul de voturi în consiliu. Totodată, mai mulţi consilieri s-au dat cu părerea că pentru acordarea ajutorului unic pentru un tratament medical este necesară constituirea unei comisii raionale care ar studia dosarele depuse.

Împărţirea soldului disponibil – subiect de dispută

Deşi şedinţa respectivă a fost prezidată de Vasile Secu, cel mai „cointeresat” consilier s-a arătat a fi Vasile Colţa, care nu o dată a bulversat buna desfăşurare a şedinţei, venind cu diverse întrebări la proiectele de decizie şi replici la adresa preşedintelui şedinţei, care potrivit lui, „nu ştie să conducă o şedinţă”, motiv care a şi dus la o suită de altercaţii verbale dure între cei doi, Colţa fiind apostrofat de către Secu de câteva ori că va fi dat afară din sală pentru încălcarea ordinii şi darea în spectacol. Cel mai mult timp le-a luat consilierilor discutarea proiectului de decizie privind efectuarea unor modificări şi completări la bugetul raional pentru anul 2020, care includea şi distribuirea banilor din soldul disponibil, constituit în urma executării bugetului raional pe anul trecut. Astfel, consilierii au aprobat alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilităţii soldului constituit în urma executării bugetului raional la situația 31.12.2019 pentru cheltuieli de reparații/investiții capitale, alte cheltuieli în sumă de – 18 124,1 mii lei. Un raport pe marginea acestui proiect de decizie a avut şeful Direcţiei Finanţe Hânceşti, Galina Erhan, care a dat citire anexei nr.1 şi 2. Cele mai mari sume din soldul disponibil au fost preconizate pentru Spitalul raional Hânceşti, şi anume pentru reparația capitală a blocului terapeutic a Spitalului raional Hâncești, inclusiv servicii de supraveghere tehnică – 3 mln lei, reparația capitală a blocului alimentar a spitalului, inclusiv servicii de proiectare și supraveghere tehnică – 1mln 600,0 mii lei; servicii de proiectare la obiectul „Reparația capitală a blocului de boli infecțioase” – 200,0 mii lei; reparația drumului de acces pe teritoriul Spitalului raional şi reparația drumului de acces (variantă albă) spre garajele spitalului – 103,0 mii lei. Totodată, 1mln 300 mii lei s-a alocat primăriei Hânceşti pentru reparația și dotarea cu mobilă a grădiniței de copii nr.3 din oraş. Mai multe dispute au fost pe marginea alocării sumei de 3 mln lei pentru servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului și construcția unui stadion în or. Hânceşti, dar şi construcţia a două stadioane: terenul sportiv multifuncțional în c. Crasnoarmeiscoe şi un stadion artificial în s. Mireşti. Consilierul Vasile Colţa s-a arătat foarte indignat de alocarea a 3 mln lei pentru un stadion, pentru care, spunea el, nu există deocamdată măcar proiectul „E o absurditate să fie alocate în perioada de pandemie, când avem foarte multe alte probleme, tocmai 3 mln lei pentru un stadion, pentru care la moment nu este nici proiectul, nici studiul de fezabilitate. Noi avem un stadion în oraş foarte performant, dar la el nu au acces toţi copiii din oraş, este doar pentru sportivii profesionali. Ne mai trebuie unul de aşa gen?! Eu propun să alocăm din start doar 300 mii lei şi nu 3 mln lei, şi după ce vom vedea proiectul acestui stadion, vom aloca şi alte finanţe ulterior. Raionul nu are astăzi nevoie de stadion, deoarece nu are bani.” În acelaşi context, consilierul democrat Nicolae Şterbeţ, care este preşedintele comisiei de specialitate Sănătate şi Protecţie Socială a dat citire deciziei comisiei vizavi de aceste 3 poziţii. „În legătură cu situaţia epidemiologică, membrii comisiei Sănătate şi Protecţie Socială propune ca aceste 3 poziţii (adică construcţia celor trei stadioane – în Hânceşti, Mireşti şi Crasnoarmeiscoe) în genere să fie scoase, iar cele 3 mln 600 lei să rămână în Soldul disponibil pentru alte necesităţi excepţionale, cvare pot apărea până la sfârşitul anului”. În aceiaşi ordine de idei a luat cuvântul preşedintele raionului, Iurie Levinschi care a specificat că prin anexa nr.1 a proiectului de decizie se repartizează toate mijloacele financiare din contul disponibilităţii soldului constituit la situaţia de 31.12.2019. „Prin această anexă se distribuie toate finanţele din soldul disponibil, nu rămânem cu nimic în sold, deşi avem un an cam dificil din punct de vedere al situaţiei epidemiologice, dar şi sectorului agricol. Fapt, care ne pune în gardă, şi în cazul când vom avea nişte situaţii excepţionale nu vom putea reacţiona deoarece nu vom avea bani, de aceea ar trebui să ne facem nişte rezerve.” Chiar dacă mai mulţi consilieri s-au arătat împotriva alocării tuturor mijloacelor financiare din soldul disponibil, pledând pentru o rezervă, în cazul punerii la vot, situaţia a luat cu totul o altă întorsătură.

Din cauza tam-tamului provocat de consilierul Vasile Colţa, care a monopolizat întreaga şedinţă prin replicile sale, preşedintele şedinţei Vasile Secu a încurcat ordinea procedurală a şedinţei punând la vot proiectul de decizie în forma iniţială fără a lua în consideraţie propunerile parvenite în şedinţă. După ce acesta a fost avertizat de către şeful Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat Ion Mereuţă şi secretarul Consiliului raional Elena Moraru Toma, despre greşeala comisă, s-au pus la vot cele două propuneri, dar din cauza neîntrunirii numărului necesar de voturi, acestea au fost respinse. Proiectul de decizie a fost votat de o majoritate a consilierilor prezenţi, cele trei poziţii puse anterior în discuţie au trecut în forma iniţială inclusă în proiect. Prin acelaşi proiect de decizie, mai multe primării s-au ales cu alocări financiare din Soldul disponibil pentru reparaţia drumurilor locale, iluminare stradală, reparaţia capitală a Oficiilor Medicilor de Familie, a caselor de cultură, grădiniţelor, etc. Astfel, soldul disponibil al raionului a fost împărţit până la ultimul bănuţ.

Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco