• Curierul de Hâncești

Prima etapă de evaluare a instituţiilor de învăţământ a luat sfârşit


Conform dispoziţiei Consiliului Raional a fost constituită Comisia de Evaluare a pregătirii instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar. Reprezentanţii Direcţiei Învăţământ Hânceşti împreună cu cei de la Direcţia Raională Siguranţa Alimentelor şi Centrul de Sănătate Publică au analizat situaţia, evidenţiind punctele forte şi venind cu recomandări de îmbunătăţire.


Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ sunt necesare condiţii de organizare a alimentaţiei echilibrate şi raţionale a copiilor şi elevilor. 


„În comparaţie cu anul precedent, nivelul de pregătire este mult mai bun, deoarece s-au făcut investiţii în scopul lichidării prescripţiilor date de direcţiile sus-numite. Ceea ce s-a scos în veleag e faptul că, anume condiţiile igienico-sanitare s-au îmbunătăţit în toate instituţiile”, a precizat şefa Direcţiei Învăţământ Valentina Tonu.  


În cadrul acestei etape de evaluare, Centrul de Sănătate Publică a pus accentul pe problemele igienice, dezinfectarea surselor de apă, amenajarea spaţiilor educaţionale cu cerinţe de vârstă, nivelul de iluminare. Este îmbucurător faptul că s-au finisat reparaţiile cosmetice în toate instituţiile de învăţământ şi s-au luat probele la apă. În acest sens vom preciza că excepţie au făcut terenurile de sport.


„Acestea sunt amplasate în vecinătatea clădirilor şi cca 50 % din instituţii au încă de lucru pentru amenajrea lor. Situaţia creată vorbeşte despre indiferenţa profesorilor de educaţie fizică. Lasă mult de dorit situaţia în privinţa terenului de sport, lăzilor de gunoi şi wc-urilor în instituţiile din localităţile: Bozieni, Bălceana, Boghiceni, Mingir, Secăreni, Stolniceni”, a mai adăugat dna Tonu.


Vom preciza şi faptul că în unele instituţii, atât preşcolare cât şi şcolare, este lipsa lucrătorului medical. În timpul vizitelor s-au observat şi schimbări remarcabile. E salutabil că în unele instituţii s-a procurat mobilier şcolar reglabil, dulapuri de aspiraţie a aerului poluat în laboratoarele de chimie, condiţionere în cabinetele de informatică. În acest sens vom nominaliza şcolile din localităţile: Crasnoarmescoe, Drăguşenii Noi, Căţăleni, Tălăieşti.


Cu mobilier de joacă au fost asigurate grădiniţele din localităţile: Crasnoarmeiscoe, Nemţeni, Obileni, Fundul-Galbenei.  În luna septembrie se va desfăşura a doua etapă de evaluare a instituţiilor de învăţământ pentru a verifica şi lichidarea lacunelor conform prescripţiilor. Rezultatelel evaluării vor fi mediatizate pe site-ul Direcţiei Învăţământ Hânceşti.  Sergiu Ștefan

4 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco