• Curierul de Hâncești

Primarii îndemnaţi să se mobilizeze în asigurarea securităţii vieţii copiilor în perioada estivală

Primarii îndemnaţi să se mobilizeze în asigurarea securităţii vieţii copiilor din localitate în perioada estivală


Asigurarea securităţii vieţii copiilor din localitate pe perioada sezonului estival a fost subiectul cel mai principal discutat la şedinţa tradiţională a primarilor ce a avut loc marţi. Deşi această chestiune a fost pusă în discuţie şi la şedinţa trecută a primarilor cu administraţia raionului, autorităţile au revenit la subiect, mai mult în contextul tragicului incident avut loc recent în Buţeni, în care un copil de 9 ani a fost găsit asfixiat într-un vechi frigider.


Monitorizarea copiilor – un obiectiv comun

„Evident, că în cazul respectiv, este vorba de o neglijenţă vizibilă din partea părinţilor. Ceea ce ne deranjează la moment este faptul cum reacţionează administraţia publică locală la identificarea şi gestionarea unor asemenea cazuri. Fiindcă în cazul în care nu s-a reacţionat la momentul potrivit, ulterior ajungem la situaţia că nu mai putem întreprinde deja nimic, ca în cazul respectiv. În acest context. vreau să remarc că majoritatea cazurilor luate la evidenţă de către comisiile multidisciplinare din primăriile din raion sunt monitorizate formal şi ineficient” – a specificat vicepreşedintele raionului Vera Patraşcu, specificând că subiectul respectiv pus din nou în discuţie este o încercare de a clarifica unele acţiuni care să le faciliteze activitatea în calitate de primari, care, de fapt, au responsabilitatea juridică pentru copiii aflaţi în situaţii de risc.

Mai multe la acest subiect a avut să le spună primarilor şefa Direcţiei de Învăţământ Valentina Tonu, venind totodată şi cu unele recomandări în acest sens. „Perioada estivală este mult mai responsabilă pentru noi, toţi, deoarece copiii nu mai sunt antrenaţi în procesul de învăţământ. La moment, avem 9438 de copii în raion cu vârsta cuprinsă între 7 şi 16 ani, copii cu un procent mai sporit de vulnerabilitate, copii minori, viaţa şi securitatea cărora este în mâinile părinţilor, dar şi a noastră a tuturor, cadrelor didactice, dar şi autorităţilor publice locale. 40 % din totalul acestor copii sunt copii aflaţi în situaţii de risc, de aceea ar trebui să ne responsabilizăm fiecare dintre noi pe segmentul său respectiv pentru a monitoriza aceşti copii pe perioada de vacanţă. Am încheiat anul şcolar cu un elev neşcolarizat (din Lăpuşna) şi 4 cazuri de abandon şcolar, în care spre regret prevalează tinere, care sunt fugare, în căutarea cărora au fost antrenate mai multe servicii” – a menţionat dna Tonu, aducând totodată în acelaşi context exemple similare, (e vorba de două tinere din Voinescu şi Bălceana, care au abandonat şcoala din cauza sarcinii), spre deosebire de care s-au găsit metode de soluţionare a situaţiei prin care s-a reuşit încheierea anului şcolar. În aceiaşi ordine de idei, întru ţinerea la control a copiilor pe perioada estivală, dna Tonu ar dat exemplul gimnaziului Paşcani, (experienţă care, după părerea d-ei, ar putea fi preluată şi de alte instituţii de învăţământ), cadrele didactice ale cărora monitorizează situaţia copiilor din această perioadă prin organizarea diverselor activităţi periodice cu copiii, de genul: lecturi comune în bibliotecă, întruniri pentru a-şi împărtăşi impresiile de o săptămână, etc., dar şi constituirea Liniei fierbinte pentru somarea unor cazuri excepţionale. În acelaşi context a vorbit şi şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Tamara Călugăru, referindu-se la copiii plasaţi în instituţiile rezidenţiale, case de tip familie, daţi în tutelă şi curatelă, etc., atenţionând primarii să ia atitudine faţă de copiii în situaţii de risc din localitate fără nici un statut. „Copiii aceştia trebuie luaţi la evidenţă şi pregătită documentaţia respectivă pentru ca să putem interveni pentru şi-i ajuta”- a specificat dna Călugăru. Anatolie Chetraru, preşedintele raionului, a intervenit cu o remarcă în acest sens. „Nu trebuie doar să constatăm situaţia, ci să încercăm să căutăm soluţii de redresarea. Şi pentru a nu ajunge la situaţia că nu ştim ce să facem cu unii copii aflaţi în situaţii de risc, ar fi bine să avem instituţiile rezidenţiale proprii. Vreau aici să mă refer la fostul internat de la Cărpineni, în baza căruia ar putea fi organizată o altă instituţie, nu neapărat de tip rezidenţial, ci una în care s-ar organiza diverse activităţi pentru copii” – a specificat dl preşedinte.

În contextul celor discutate, primarul din Drăguşenii Noi şi cel de la Mereşeni au solicitat intervenţia organelor abilitate în soluţionarea instituţionalizării a trei copii minori, mama cărora a fost decăzută de drepturi părinteşti şi respectiv unei persoane cu handicap, care prezintă pericol pentru oamenii din localitate.


Unii locuitori ai raionului – investigaţi la tuberculoză

În cadrul aceleiaşi şedinţe, primarii au făcut cunoştinţă cu graficul investigării la tuberculoză (TB) a persoanelor cu risc sporit de îmbolnăviri, activitate organizată de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Centrele de Sănătate din republică, informaţie prezentată de către medicul-coordonator al Centrului de Sănătate Publică Hânceşti, Natalia Cioran. „Situaţia epidemiologică privind TB în raionul Hânceşti este tensionată: au crescut practic toţi indicatorii epidemiometrici – s-a majorat semnificativ incidenţa globală de la 65,3 în anul 2017 la 80,4 în anul 2018, incidenţa Cazuri noi de la 56,1 în anul 2017 la 61,1 în anul 2018, incidenţa recidivelor de la 9,2 în anul 2017 la 19,3 în anul 2018. A crescut totodată ponderea formelor distructive – 36%.”, a menţionat dna Cioran, care în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii despre desfăşurarea screening-ului pulmonar, a dat citire graficului deplasării pulmo-scanului pe teritoriul raionului., specificând categoriile de persoane care urmează a fi investigate. „Deoarece capacitatea laboratorului mobil Pulmoscan este de investigare a 120 persoane pe zi, au fost selectate doar anumite categorii de persoane cu risc sporit de îmbolnăviri, şi anume: imigranţii şi emigranţii, persoanele fără loc stabil de trai, precum şi persoanele care necesită vigilenţă sporită privind tuberculoza: persoanele expuse factorilor sociali de risc din categoriile social-defavorizate (şomerii, inclusiv zilierii, persoanele cu venituri mici), persoanele cu un consum abuziv de alcool, consumatorii de droguri, persoanele plasate în instituţiile cu regim închis şi semiînchis (aziluri, centre de plasament, etc.).”


Instrucţiuni şi preavizări

Cu unele instrucţiuni, dar şi preavizări a venit către primari şi vicepreşedintele raionului, responsabil de domeniul agricol, Dumitru Cornei, care a adus la cunoştinţă informaţia privind starea tehnică a bazinelor acvatice, inspectate recent de către grupul de lucru al comisiei raionale pentru situaţii excepţionale. „Din cele 118 bazine acvatice inspectate, doar 3 bazine dispun de fişa tehnică şi regulamentul de exploatare. Barajele a 32 de bazine sunt în stare avariată. La 22 de bazine acvatice sunt avariate deversoarele de avarie, iar la 99 de bazine sunt avariate ori chiar lipsesc în totalmente evacuatoarele de fund. Situaţia cea mai agravată se prezintă la patru bazine acvatice, şi anume din localităţile Fârlădeni, Mingir, Horjeşti şi Bujor, unde barajele sunt deteriorate şi prezintă pericol de inundaţii a localităţilor în cazurile unor eventuale ploi torenţiale.” În legătură cu precipitaţiile abundente căzute rent pe întreg teritoriul republicii, inclusiv raionul Hânceşti, printr-o Hotărâre a Grupului de lucru menţionat mai sus, aleşii locali sunt atenţionaţi, că responsabili de lichidarea pericolului de calamitate naturală, ca consecinţă a ruperii digului, revărsarea apei şi inundarea gospodăriilor, păşunilor, culturilor agricole, sunt primarii, în a căror gestiune se află bazinul acvatic şi proprietarul sau persoana care deţine bazinul în folosinţă. Prin aceiaşi hotărâre au fost avertizaţi primarii localităţilor: Crasnoarmeiscoe, Boghiceni şi Călmăţui, de a întreprinde măsuri de rigoare în privinţa prevenirii calamităţilor naturale, consecinţă a utilizării incorecte a bazinelor acvatice aflate în gestiune (ruperea şi revărsarea digului bazinelor acvatice).

Cu o informaţie actuală s-a prezentat şi şeful Direcţiei raionale de Agricultură Ion Sârbu, venind cu o totalizare la capitolul recoltarea culturilor cerealiere de grupa I, o atenţie sporită acordând primarilor la pericolul de incendiere a lanurilor, fâşiilor forestiere, etc., în această perioadă caniculară. Pavel Lupu, comandantul Centrului Militar Teritorial Hânceşti, le-a vorbit aleşilor locali despre obligaţiile autorităţilor publice locale în domeniul administrativ militar. „Avem o colaborare foarte bună cu majoritatea primarilor la capitolul recrutarea şi încorporarea tinerilor din raion în forţele armate, dar obligaţia primarilor în acest domeniu nu se limitează doar aici. Am vrea să vedem mult mai multă implicare a dvs. şi la capitolul pregătirea de mobilizare şi mobilizarea” – a specificat dl Lupu, care a argumentat poziţia sa prin obligarea autorităţilor publice locale prin anumite articole din legislaţia în vigoare.

La finalul şedinţei, la capitolul diverse, s-a vorbit despre procedura de desemnare a membrilor birourilor şi secţiilor de votare pentru alegerile locale ce vor avea loc la data de 20 octombrie 2019, sarcina de donare de sânge, dar şi unele activităţi ce urmează să aibă loc în săptămâna curentă. Preşedintele raionului, Anatolie Chetraru, a atras atenţie primarilor atât în startul şedinţei cât şi la finele ei, despre necesitatea lichidării datoriilor faţă de unii agenţi economici cu care au avut contracte, dar şi legiferarea dreptului de proprietate a obiectivelor de pe teritoriul localităţii, inclusiv grădiniţe, şcoli, drumuri, apeducte, iazuri, etc., pentru a nu lăsa datorii succesorilor lor, adică noilor primari, dar şi noii legislaturi, constituite după alegerile locale din toamna acestui an.

Tatiana TODOSEICIUC


30 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco