• Curierul de Hâncești

Primarii s-au întrunit în ultima şedinţă din acest an

În cadrul şedinţei administraţiei raionului cu primarii din localităţile raionului, care s-a desfăşurat marţi, s-au discutat aspecte ce ţin de modificările în legislaţia din domeniul protecţiei sociale, măsurile de asigurare a securităţii antiincendiare în instituţiile de învăţământ, nevalorificarea finanţelor alocate de Consiliului raional şi munca neremunerată în folosul comunităţii.


Căi de acces în instituţiile publice şi modificări la lege


La prima chestiune, cu privire la aspecte ce ţin de modificările în legislaţia din domeniul protecţiei sociale, s-a expus şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Tamara Călugăru, care, pentru început, s-a adresat către primari cu rugămintea să ajusteze instituţiile publice din teritoriu cu căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, în acest sens fiind emisă o circulară, remisă în adresa APL-urilor. Ulterior, dna Călugăru a vorbit despre modificările ce ţin de alocaţiile sociale - ajutoarele sociale şi ajutoarele pentru perioada rece a anului, cu privire la tutelă şi curatelă, pentru copiii plasaţi în case tip-familie şi alte forme de servicii sociale, solicitând primarilor să revizuiască listele acestor copii şi modalităţile de plasare în familiile biologice, precum şi listele persoanelor ce lucrează în folosul comunităţii, contrasemnate de beneficiari, pentru lunile octombrie şi noiembrie, pentru a beneficia de prestaţiile sociale pe aceste luni. De asemenea, primarii au fost solicitaţi să ia la evidenţă toţi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, iar listele să fie prezentate asistentului social, pentru a cunoaşte câţi copii sunt în grija serviciului social şi la câţi le-au fost instituită tutelă, părinţii fiind obligaţi, la plecare, să-şi lase copiii în grija unei persoane cu statut tutelar.


În sec. XXI – grădiniţele se încălzesc la sobe


Şefa Direcţiei Învăţământ, Valentina Tonu, a abordat un subiect foarte important în sezonul rece, şi anume măsurile care trebuie întreprinse în scopul asigurării securităţii antiincendiare în şcoli şi grădiniţe. Şi, dacă în instituţiile preuniversitare situaţia la acest capitol este una bună, atunci în ceea ce priveşte instituţiile preşcolare dna Tonu a punctat nişte obiecţii. „Deşi în instituţiile educaţionale preşcolare din raion activităţile sunt desfăşurate în condiţii adecvate, totuşi, Agenţia Naţională de Supraveghere Tehnică a constatat unele situaţii ce trebuie remediate: lipsesc întrerupătoarele automate, mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu, se folosesc unele aparate electrice defecte, regimul termic este asigurat prin încălzirea la sobe (2 instituţii în Sărata Galbenă şi 1 în Cioara) – a specificat dna Tonu. Focul se face din dormitoare şi încăperile de joacă şi activităţi ale copiilor, ceea ce contravine oricăror prevederi legale. În asemenea cazuri, trebuie să ne autosesizăm şi să intervenim, odată ce aceste instituţii se află în gestiunea APL. Sistemele de electricitate în grădiniţe sunt învechite, este necesar ca la elaborarea bugetului pentru anul viitor, să prevedem o înnoire a acestor sisteme, să scoatem din uz aparatele defecte ce pot cauza pericole. Din păcate, de obicei, ne mobilizăm numai după ce se produce un caz, însă trebuie să luăm măsuri pentru a evita asemenea situaţii” – a menţionat Valentina Tonu, care a adăugat că în perioada de iarnă activitatea grădiniţei e mai redusă în legătură cu frecvenţa mai slabă a copiilor, de aceea a atenţionat primarii că ar fi indicat să revină la tabelele de pontaj şi dacă frecvenţa este redusă, să sisteze activitatea unei grupe şi s-o comaseze cu altă grupă, reducând astfel cheltuielile de întreţinere, fără a afecta programul normal de lucru al instituţiei. De asemenea, s-a pus accent şi pe securitatea în timpul desfăşurării matineelor şi a altor manifestaţii de iarnă.


Tragediile cu implicarea copiilor puteau fi prevenite


Dna Tonu s-a referit şi la cele două cazuri (de la Oneşti şi Mereşeni) care, după spusele sale, marchează în mod negativ sistemul educaţional raional. „Aceste cazuri au avut nişte precedente, în care nu s-a intervenit la momentul cuvenit. Fiecare dintre noi trebuie să ia atitudine, să colaboreze, şi dacă instituţia educaţională a făcut o sesizare şi nu s-au luat măsuri, atunci trebuie să conştientizăm gradul de implicare al fiecăruia. Invitaţi managerii şcolari la şedinţele operative, şedinţele Consiliului local, şi solicitaţi să raporteze activitatea lor pe acest segment şi dacă refuză să se prezinte, vă rog să ne informaţi şi pe noi” – a spus în încheiere, Valentina Tonu.

La cele spuse de dna Tonu, preşedintele raionului Ghenadie Buza a adăugat că, pentru a evita asemenea tragedii, este imperios necesară conlucrarea primarilor cu asistenţii sociali, instituţiile de învăţământ şi poliţiştii de sector din localitate, recunoscând că vina aparţine în egală măsură şi administraţiei raionului. „Aceste cazuri ne-au făcut să roşim în faţa întregii republici, tineri şi copii fiind implicaţi în comiterea unor crime cu deosebită cruzime. Însă aceste cazuri puteau fi prevenite, dacă nu dădeam dovadă de indiferenţă şi nu consideram că altcineva decât noi trebuie să se implice şi să facă ceva. Să ne întrebăm cu toţii – ce am făcut eu pentru a evita aceste tragedii? Fiecare dintre noi purtăm o parte din vină. Analizaţi cum merg lucrurile în localitate, discutaţi cu angajaţii Dvs. şi stabiliţi-vă nişte obiective pentru a fi realizate, astfel încât lucrurile să meargă mai bine” – a încheiat Ghenadie Buza.


Banii alocaţi de Consiliu – valorificaţi şi nu prea


Despre nevalorificarea finanţelor alocate de către Consiliul raional a raportat Maria Raşcu, şefa Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, care a atenţionat primarii că este sfârşit de an şi riscă să nu reuşească să valorifice mijloacele financiare alocate de Consiliu, doar 15 primării din 39 până la acel moment având banii valorificaţi în totalitate, iar unele sunt încă în proces de lucru pe acest segment. De asemenea, dna Raşcu a menţionat primăriile care n-au valorificat finanţele de la Fondul Rutier, pentru reparaţia drumurilor, între acestea numărându-se Buţeni, Cioara, Bujor, Drăguşenii Noi, Lăpuşna, Pogăneşti, Şipoteni, Voinescu, Stolniceni. Referitor la proiectul „Drumuri bune 2”, primarii au fost informaţi că trebuie să anexeze la tronsonul selectat pentru reparaţie şi decizia Consiliului local, alte primării însă n-au anexat la dosar nici măcar tronsonul de drum, menţionând şi alte aspecte tehnice de care primarii trebuie să ţină cont atunci când prezintă dosarele la Secţia Construcţii.

Elena ZAIŢEV

9 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco