• Curierul de Hâncești

Primarul Alexandru Botnari şi noua componenţă a Consiliului municipal – învestiţi oficial în funcţieMiercuri, 13 noiembrie, s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului municipal Hânceşti în noua componenţă, în cadrul căreia Valeriu Iuteş, reprezentantul Consiliului electoral de circumscripţie, le-a înmânat legitimaţiile aleşilor locali într-un cadru solemn, în sala mare de şedinţe a primăriei, în prezenţa mai multor oaspeţi.


În debutul şedinţei, Valeriu Iuteş a dat citire Hotărârii ce confirmă legalitatea alegerilor locale şi validarea mandatelor de consilier şi primar pentru circumscripţia electorală 20/1 Hânceşti, după care, împreună cu secretarul Consiliului municipal Eugenia Plăcintă, a înmânat fiecărui consilier şi primarului Alexandru Botnari legitimaţiile, dorindu-le să realizeze lucruri frumoase pentru municipiu, depunând tot efortul să îmbunătăţeacă condiţiilel de trai ale cetăţenilor oraşului. Cu felicitările de rigoare a venit şi secretarul Consiliului municipal, care i-a înmânat primarului nou ales Alexandru Botnari, ajuns la cel de-al cincilea mandat în calitate de primar al oraşului Hânceşti, un buchet de trandafiri, dorindu-i ca împreună cu noul Consiliu să continue proiectele frumoase pentru oraş. Din partea managerilor instituţiilor preşcolare din oraş, cu un mesaj de felicitare şi un buchet de trandafiri albi a venit şi managerul grădiniţei nr. 4, Viorica Moraru, după care Alexandru Botnari i-a salutat pe cei prezenţi în sală – consilieri, reprezentanţi ai serviciilor municipale, asigurându-i că se va dedica şi în continuare oraşului şi cetăţenilor acestuia, aşa cum a făcut pe parcursul celor 4 mandate anterioare. „Declar cu toată responsabilitatea în faţa Dvs. şi a tuturor cetăţenilor municipiului Hânceşti că, aşa cum mereu am muncit pentru acest oraş, voi munci şi în continuare, mă voi strădui să finalizăm proiectele începute ce aşteaptă să fie duse la bun sfârşit, voi fi alături de cetăţeni şi de problemele lor. Stimaţi consilieri, vă chem la o bună colaborare pentru a lua cele mai reuşite decizii în folosul cetăţenilor oraşului nostru” – a specificat dl primar în alocuţiunea sa. Alexandru Botnari a menţionat, de asemenea că, deşi primarul vine cu iniţiativa de a propune candidaturi la funcţiile de viceprimari, îi invită şi pe consilieri să se expună pe acest segment, asigurându-i că fiecare propunere va fi examinată.

Şedinţa a continuat cu desemnarea preşedintelui şedinţei, care, conform protocolului, trebuie să fie cel mai în vârstă consilier, asistat de cel mai tânăr. Astfel, preşedintele şedinţei a fost desemnat Alexei Lupea (ACUM), care a fost asistat de doi cei mai tineri consilieri – Ion Ungureanu şi Ion Ududovici (ambii de la PSRM). Ulterior, s-a purces la constituirea fracţiunilor în Consiliul muncipal, acestea fiind: fracţiunea BE ACUM, preşedinte Marcel Petruşan, fracţiunea PSRM, preşedinte Olesea Brînză, fracţiunea PDM, preşedinte Gheorghe Lică, iar consilierii independenţi, cinci la număr, s-au reunit pentru a constitui, de asemeena, o fracţiune, a cărei preşedinte este Boris Chetruş. În cadrul primei şedinţe, s-au constituit şi comisiile consultative de specialitate, fiind aprobată componenţa numerică a cestora: Comisia Buget, Finanţe Publice şi Economie – 9 membri, Comisia protecţie Socială, Sănătate Publică, Educaţie, Cultură, Sport, Culte şi Minorităţi Naţionale – 7 membri, Comisia Probleme Funciare, Amenajarea şi Dezvoltarea teritoriului, Protecţia mediului, Arhitectură şi Urbanism – 9 membri, Comisia Administrarea Patrimoniului public, Probleme tehnice – 7 membri, Comisia Drept şi disciplină, Relaţii cu Autorităţile publice, Cooperări Externe – 7 membri.

După încheierea şedinţei, primarul a invitat consilierii la o cupă de şampanie, dorindu-le tuturor o coolaborare activă şi o activitate productivă în beneficiul municipiului Hânceşti.


Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco