• Curierul de Hâncești

Profesorii de istorie, geografie şi educaţie civică – la un nou seminar raional„Formarea competenţelor specifice/transfersale prin prisma integrării resurselor didactice” rămâne a fi o temă actuală în procesul de instruire. Aceasta i-a motivat pe profesorii de istorie, geografie şi educaţie civică să se întrunească în cadrul unui seminar raional teoretico-practic.


Joi, 30 noiembrie, în conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hânceşti, s-a desfăşurat seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică  cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”.


Evenimentul a avut loc în Liceul Teoretic Lăpuşna. Dna  Ana Chetraru,  specialist principal al Direcţiei Învăţământ Hânceşti, a actualizat parcursul didactic al formării competenţelor specifice/transdisciplinare în cadrul treptei de şcolarizare prin tehnologiile de realizare a demersului didactic, prin integrarea de resurse didactice materiale şi procedurale.  


A fost abordată importanţa strategiei de promovare a Competențelor cheie/transversale prin: proiectarea Curriculumului instituţiei; monitorizarea  formării competenţelor  de către managerii instituţiei  din  perspective multiple şi de autoformare a elevilor; valorificarea curriculumului opţional  şi a activiţăţilor în afara orelor de curs, astfel dobândind la viitorul absolvent formarea competenţei transocupaţionale în comunitatea în care se va integra.


Dna director adjunct, Bezniţchi Lidia, a făcut referinţă la experienţa instituţiei când, în cadrul proiectărilor de lungă durată, a evaluărilor sumative la comisiile metodice, se urmăresc competenţele specifice pe arie, realizând astfel principiul transversalităţii  în realizarea curriculumuli. În partea practică a seminarului cadrele didactice au avut posibilitatea să asiste la orele publice care au fost prezentate de către directorul, Rotaru Viorica cu tema: ,,Implicarea cetăţeanului în viaţa comunităţi,,(curs opţional experimental, cl X);  Macari Daniela cu subiectul: ,,Democraţia şi societate civilă”, (Ed. civică, cl.VII ); Balan Galina ,,Factorii externi care conduc la modelarea scoarţei terestre,, (Geografie,cl V), excursia la conacul domnesc au demonstrat participanţilor practica existentă în instituţie.


Punctul-forte al zilei a fost Conferinţa   istorică-ştiinţifică  ”Sfatul Ţării -100 de ani de la constituire. Importanţa istorică a primului organ legislativ al Ţării” cu participarea elevilor, profesorilor şi invitaţilor din alte instituţii , moderată de către Moraru Elena şi Chetraru Ana. În cadrul conferinţei au prezentat premizele creării Sfatului Ţării(SŢ) elevii Schimbschi Virginia clasa a XII-a şi Bacalîm Ana din clasa a X-a. Despre activitatea Sfatului Ţării şi actul unirii au vorbit elevii Panainte Gabriel şi Bînzaru Valentin clasa a X-a, Solonaru Victoria şi Izbaş Angela clasa a XII-a.


De asemenea în luările de cuvânt participanţii au prezentat şi personalităţile marcante ca eu şi-au adus aportul în procesul unirii. Bunăoară, despre Elena Alistar – unica femeie membru al SŢ a povestit Maria Panainte, elevă în clasa a XII-a. Un rol aparte în acele timpuri l-a avut şi Gheorghe Ion Druţă, fapt despre care ne-a convins eleva clasei a XII-a, Irina Bobernaga. Apreciem înalt şi faptul că această conferinţă a demonstrat şi un frumos parteneriat între instituţiile din raionul Hânceşti.


La eveniment cu o frumoasă prezentare despre Daniel Ciugureanu a luat cuvântul Marinela Agachi de la LT „M. Sadoveanu” din Hânceşti, iar despre personalitatea lui Ştefan Holban a comunicat eleva Ana Ciubotarul de la LT „Şt. Holban”. Cărpineni. Elevii Victor Zghiban şi Maria Zburlic din clasa a XII-a s-au referit la preşedintele SŢ Ion Inculeţ şi preotul Alexandru Baltaga. 

Seminarul raional s-a încheiat cu vizita la Complexul Turistic din localitate „Curtea Domnească”, construit în stil medieval.


În acest context, Direcţia Învăţământ aduce mulţumiri  managerilor Liceului Teoretic Lăpuşna,  profesorilor implicaţi în desfăşurarea seminarului, secretarului Consiliului local Vasile Bubuioc, pentru sprijinul acordat în pregătirea şi realizarea seminarului.Sergiu Ștefan

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco