• Curierul de Hâncești

Programul de Granturi Mici al GEF invită asociaţiile obşteşti să prezinte propuneri de proiecte

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) continuă să recepţioneze propuneri de proiecte în domeniile de interes ale programului:

  • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;

  • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;

  • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;

  • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;

  • platforme de dialog politic și de planificare între OSC și Guvern;

  • promovarea incluziunii sociale: integrarea dimensiunii de gen; implicarea tinerilor.

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.


GEF SGP activează în 126 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 12 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.


Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

  1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;

  2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;

  3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.


Procedura de aplicare:


Setul de documente poate fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția: Registry Office/ GEF SGP UNOPS.

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile vor fi marcate „GEF SGP, [denumirea ONG-ului aplicant]”.


Aplicaţile vor fi recepţionate încontinuu şi vor fi evaluate trimestrial.


Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe Dl Anatolie Rîşina, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: anatolier@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.


Documente informate, documente necesare aplicării:


Anexa 4, Formularul bugetului (Ro) Anexa 4, Formularul bugetului (Ru) Anunţul (En) Anunţul (Ro) Anunţul (Ru) Instrucţiuni de aplicare (Ro) Instrucţiuni de aplicare (Ru) Formularul de aplicare (Ro) Formularul de aplicare (Ru) Scrisoarea de invitaţie (En)


Puteți găsi informații suplimentare și descărca documentele sus-menționate, accesând:


1. http://www.civic.md/grants/40730-programul-de-granturi-mici-al-gef-invita-asociatiile-obstesti-sa-prezinte-propuneri-de-proiecte-in-domeniille-de-interes-ale-programului.html

2. http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1586/

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco