• Curierul de Hâncești

Cel mai modern laborator clinic anatomo-patomorfologic din rn. Hâncești în plină desfășurare

Construcţia celui mai modern laborator clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului raional Hâncești - în plină desfăşurare

La doar nici aproape un an de la începutul lucrărilor, actualmente pe teritoriul Spitalului raional, este deja ridicată o imensă clădire a viitorului Laborator clinic anatomo-patomorfologic, investiţie realizată de către fondatorul Spitalului raional - Consiliul raional Hânceşti, în parteneriat cu Consiliului județean Cluj şi Compania Națională de Asigurare în Medicină (CNAM).Mai multe la acest subiect ne spune şeful Spitalului raional Hânceşti, Petru Ciubotari: „Grație unor relații profunde de parteneriat cu colegi din unele administrații județene ale României, am realizat mai multe proiecte comune, astfel a fost implementat proiectul Construcția Unității Primiri Urgențe moderne din cadrul Spitalului raional Hâncești. Pentru a rezolva noile necesități funcționale, a fost construită o anexă la clădirea existentă a Blocului chirurgical situat în Secția de internare, ca ambulanțele să aibă acces direct în interiorul secției. Acest spațiu nou construit în cadrul blocului chirurgical este extrem de necesar asigurând reducerea timpului de primire a bolnavilor critici direct sosiți cu ambulanța, trierea lor în vederea stabilirii priorității din punct de vedere clinic și repartizarea la locul de tratament, potrivit stării lor clinice, ceea ce a condus la îmbunătățirea considerabilă a calității serviciilor oferite de către unitatea de internare a Spitalului raional Hâncești.”Actualul laborator clinic anatomo-patomorfologic este amplasat pe teritoriul Spitalului raional Hâncești și a fost construit încă anii 60. „În prezent, acest laborator, în mare parte, nu corespunde condițiilor igienico-sanitare, dar și normelor de activitate stabilite de către Ministerul Sănătății, fiind o construcție de tip sovietic, cu suprafața mică și înălțimea necorespunzătoare a acestei construcții, lipsa sistemului de ventilare și aer condiționat, lipsa sălilor specializate pentru laboratoare, dotate cu instrumentar special –medical, sala de primire și predare nu există, lipsa sălilor de păstrare, lipsa sălii pentru arhivă. Evident, că toate aceste neajunsuri și lipsuri nu pot asigura funcționalitatea adecvată a acestei structuri foarte importante pentru Spitalul raional Hâncești. La moment, din cauza lipsei medicilor în raioanele învecinate, secţia noastră prestează servicii anatomo-patomorfologice şi pentru raionale Leova şi Cimişlia, fapt ce demonstrează că viitorul laborator clinic va fi unul de nivel regional” – a menţionat directorul instituţiei medicale.


Despre mersul lucrărilor de construcţie, dar şi etapa la care se află aceasta ne-a vorbit antreprenorul, Pavel Plămădeală: „Început în luna octombrie anul trecut, actualmente obiectivul este executat deja în proporţie de 40 la sută. Până la moment s-au efectuat lucrările de rezistenţă, precum şi montarea tuturor instalaţiilor, inclusiv faţada. Reieşind din volumul construcţiei, dar şi instalaţiilor montate deja pe interior, evident că acest laborator va fi unul dintre cele mai moderne din republică, fapt care se datorează în mare măsură investitorilor din România, şi anume Consiliului judeţean Cluj, care contribuie financiar la realizarea acestui imperativ al cetăţenilor raionului Hânceşti” – a precizat în încheiere dl Plămădeală, nu înainte de a specifica următorii paşi care urmează să-i întreprindă firma de construcţie, şi anume instalarea acoperişului, amplasarea geamurilor, hidroizolarea, lucrări ce le vor permite, să efectueze ulterior, pe timp de iarnă, unele lucrări pe interior.

„Necesitatea construcţiei noului edificiu pentru Laboratorul anatomo-patomorfologic, era una indispensabilă, întrucât cel actual nu mai corespunde standardelor medicale, clădirea degradând continuu – ne-a declarat fostul preşedinte al raionului Hânceşti, actualmente deputat în Parlament, Ghenadie Buza, care a fost, de fapt, şi iniţiatorul acestui proiect. Pentru a întreprinde pași concreți de stopare a deteriorării, Consiliul raional Hâncești a realizat proiectul tehnic, a identificat un teren pentru amplasare și a efectuat studiul geodezic al terenului selectat. Costurile generale pentru această construcție se cifrează la 18,7 mln. lei moldovenești sau peste 935 mii euro – o sumă foarte considerabilă din punct de vedere al disponibilităților bugetului raional, evident, dar necesitatea existenței unui astfel de serviciu, reabilitat în măsura cuvenită, este indiscutabilă, emoții oricât de triste ar trezi acest subiect. Demararea implementării acestui important obiectiv s-a reuşit graţie partenerilor de la Consiliul judeţean Cluj, care şi-au asumat o parte din cheltuielile construcţiei, şi anume suma de 350 mii Euro, fapt pentru care le suntem foarte recunoscători, mulţumindu-le pentru contribuţia esenţială în dezvoltarea sistemului de sănătate întru asigurarea cetăţenilor raionului cu servicii medicale de calitate, fiind nişte parteneri de nădejde în realizarea tuturor obiectivelor propuse”- a specificat dl Buza..

P.S: Până la moment, potrivit datelor oferite de către Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră din cadrul aparatului preşedintelui raionului, din bugetul Consiliului raional s-a investit deja 1 mln 550 mii lei, Consiliul judeţean Cluj – 130 mii Euro şi CNAM – 1 mln lei.

Tatiana TODOSEICIUC
Tatiana TODOSEICIUC

183 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco