• Curierul de Hâncești

Raionul Hânceşti s-a înfrăţit cu Județul Cluj


Miercurea trecută, la sediul Consiliului Judeţean Cluj s-au întrunit membrii delegaţiei oficiale a raionului Hânceşti, formată din Valeriu Condratiuc, vicepreşedintele raionului Hâncești, Valentina Tonu, şefa Direcţiei de Învăţământ a Consiliului raional şi Igor Untilă, directorul Şcolii Sportive raionale din Hânceşti cu Vakar Istvan, vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Județean Cluj, şi a celor doi vicepreşedinţi, Ioan Oleleu şi Horaţiu Cătărig, pentru a parafa înţelegerea de cooperare dintre cele două regiuni omoloage.


 Semnarea acordului de înfrăţire dintre Judeţul Cluj şi raionul Hânceşti vine în contextul în care primele contacte între cele două părţi au apărut în urmă cu aproximativ doi ani, cu prilejul unor competiţii sportive derulate în cele două judeţe. La data de 18 decembrie 2014, în scopul cooperării dintre cele două părți, Consiliul Raional Hâncești a aprobat înțelegerea de colaborare. Având în vedere faptul că una dintre priorităţile actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj și în același timp a Consiliului raional Hâncești o reprezintă dezvoltarea şi iniţierea de noi relaţii de cooperare internaţională, în scopul atragerii de noi investiţii în judeţul Cluj, dar şi pentru derularea de colaborări bilaterale, în beneficiul ambelor părţi, plenul deliberativului a aprobat în data de 12 februarie 2015, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre propus de Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, privind înfrăţirea Judeţului Cluj cu Raionul Hânceşti.


„Semnarea înţelegerii de cooperare dintre Judeţul Cluj şi raionul Hânceşti reprezintă o dovadă de normalitate şi un impuls pentru apropierea faţă de fraţii de peste Prut. Ne dorim foarte mult să stabilim o punte de comunicare cu această regiune moldoveană, nu doar prin prisma patriotismului şi a sentimentului de apartenenţă la o singură naţiune ci, mai ales, prin elementele convergente şi domeniile de interes comun existente între cele două unităţi administrativ-teritoriale. Dincolo de numeroasele domenii în care raionul Hâncești dispune de atuuri şi experienţă consistentă, ne vom bucura să le oferim partenerilor moldoveni consultanţă în ceea ce priveşte atragerea de finanţări nerambursabile şi promovarea investiţiilor. Am convingerea că această înfrăţire va fi una extrem de fructuoasă, încununată cu multe proiecte de interes comun” - a declarat Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii de preşedinte.


Timp de trei zile, oficialităţile moldovene au avut posibilitatea să analizeze posibilităţile de colaborare, cu schiţarea unui plan viabil de implementare a unor proiecte comune în timpul apropiat. În acest sens, fiecare membru al delegaţiei din raionul Hâncești a avut un program distinct, corespunzător domeniilor de competenţă şi interes ale fiecăruia.


„Fiind însoțit de reprezentanţii conducerii Consiliului Judeţean Cluj şi cu conducătorii departamentelor de resort din aparatul de specialitate, am avut posibilitatea de a vedea la faţa locului modul în care au fost implementate proiecte europene în domeniul social-economic, am avut întâlniri cu factori de decizie din domeniul investiţional şi de agro-business clujean, de asemenea am efectuat vizite la Parcurile Industriale „Tetarom” aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean dar şi la Centrul Agro Transilvania unde ne-am întâlnit inclusiv cu reprezentanţi ai Clusterului Agro-Food-Ind şi ai Asociaţiei Produs de Cluj” – a specificat Valerii Condratiuc, vicepreședintele raionului Hâncești.


Ioan Oleleu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a menționat că un prim pas concret în derularea acestei relaţii de înfrăţire a fost înaintarea invitaţiei de participare a unei delegaţii moldovene la cel mai mare târg agricol din Transilvania, eveniment care va avea loc la sfârşitul lunii aprilie, urmând ca în perioada apropiată să fie înaintate noi propuneri de colaborare.

Valentina Tonu, şefa Direcţiei de Învăţământ a Consiliului raional din Hânceşti, a efectuat vizite la mai multe instituţii de învăţământ special, vocaţional şi de masă din Judeţul Cluj, purtând discuţii cu managerii acestor instituţii cu privire la mecanismul de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă, în contextul în care, în Republica Moldova are loc în prezent o reformare a sistemului de educaţie, iar unul dintre obiective este tocmai integrarea acestor copii. Totodată, Valentina Tonu a avut o întâlnire cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, ocazie cu care s-a familiarizat cu modul de organizare a sistemului de învăţământ românesc şi cu proiectele educaţionale din Judeţul Cluj.


În același timp, Igor Untilă, directorul Școlii Sportive Hâncești a participat la numeroase vizite şi întâlniri legate de sport şi educaţie în sport, având în acest sens discuţii cu conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj. În urma acestor discuţii au fost identificate mai multe evenimente sportive în cadrul cărora sportivii moldoveni vor putea participa, urmând ca, pe baza de reciprocitate, şi sportivi clujeni să meargă în Republica Moldova pentru participarea la competiţii de profil. Nu în ultimul rând, pe parcursul discuţiilor a reieşit necesitatea întreprinderii unor sesiuni de training pentru antrenorii de sport moldoveni, astfel încât performanţele sportivilor pe care îi instruiesc să se ridice la un nivel mai înalt. 


Una din sarcinile de bază a înțelegerii este stabilirea legăturilor strânse de colaborare între consilieri, Consiliul raional Hâncești și Consiliul Județean Cluj, pentru eficientizarea procesului decizional în favoarea celor două unități administrativ-teritoriale.


 „ Înțelegerea de colaborare este un acord de bază care determină principiile de colaborare. Urmează să elaborăm un plan comun de activități concrete, susținute de subordinea Consiliului raional Hâncești” - a declarat vicepreședintele raionului Hâncești. Urmărim scopul de desfășurare a proiectelor comune în domeniul educației, sănătății, în dezvoltarea  culturii, dezvoltarea mediului de afaceri. Actualmente există un interes din partea autorităților clujene de a stabili tot mai multe punţi de legătură cu raionul Hâncești, nu mai puţin de 32 de comune clujene manifestându-şi până în prezent intenţia fermă de colaborare cu unităţi similare moldovene. În prezent, specialiștii Consiliului raional Hâncești lucrează asupra unui proiect al planului de activitate întru realizarea Acordului, care va fi remis Consiliului Județean Cluj pentru examinare. Adaug aici că demersurile Consiliului Judeţean Cluj de înfrăţire cu unităţile administrativ-teritoriale omoloage din Republica Moldova se încadrează în politica mult mai complexă a statului român de sprijinire a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană şi democratizare, sens în care se apreciază ca fiind necesară şi utilă intensificarea legăturilor şi a relaţiilor de colaborare între Județul Cluj și raionul Hâncești” – a încheiat Valeriu Condratiuc.Elena Golubnic

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco