• Curierul de Hâncești

Şedinţa primarilor

Pregătirea instituţiilor şcolare către sezonul rece şi noul an şcolar, precum şi organizarea iarmaroacelor – pe ordinea de zi a primarilorTradiţionala întrunire a primarilor cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi descentralizate de marţi s-a axat mai mult pe probleme de sezon, şi anume aleşii locali au fost informaţi despre starea tehnică a centralelor termice şi blocurilor alimentare a instituţiilor şcolare, pregătirea instituţiilor preşcolare către noul an de învăţământ, dar şi informarea edililor cu unele modificări la legislaţia în vigoare. 


Cu un amplu raport despre gradul de pregătire a centralelor termice şi sistemelor de încălzire a instituţiilor şcolare şi preşcolare către sezonul rece al anului a venit şefa Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri (SCGCD) din cadrul aparatului preşedintelui raionului, Maria Raşcu. „La momentul actual, majoritatea centralelor termice şi sistemelor de încălzire sunt păstrate, conservate pentru perioada de vară şi pot fi date în funcţie, doar cu unele excepţii, neajunsuri care urmează să fie lichidate până la începerea sezonului de încălzire.”


În acest context, dna Raşcu a menţionat câteva instituţii şcolare cu unele probleme la cazanele de încălzire sau coşurile de fum, printre acestea fiind: LT „M. Sadoveanu”, GM Bobeica, LT „M. Lomonosov”, LT „M. Eminescu”, GM Buţeni, GM Bozieni, Şcoala primară - grădiniţă Fârlădeni, GM Ciuciuleni, GM Mereşeni, Şcoala-grădiniţă Sărata Mereşeni, LT Cărpineni, etc. Referindu-se la implementarea programului de eficienţă energetică, şefa  SCGCD a specificat despre finisarea unor lucrări de reparaţie capitală şi reconstrucţie a acoperişurilor la unele edificii educaţionale din Călmăţui, Paşcani, Pervomaiscoe, etc.


„Totodată, în cadrul evaluării instituţiilor şcolare şi preşcolare, membrii comisiei raionale au verificat şi starea blocurilor alimentare, inclusiv pregătirea acestora pentru alimentarea copiilor. Astfel, în 31 de şcoli şi 18 grădiniţe din raion, blocurile alimentare corespund tuturor normelor sanitare şi au primit aviz pozitiv de funcţionare. Cu restricţii temporare s-au ales 8 instituţii şcolare şi 6 instituţii preşcolare, cărora li s-a dat un termen de lichidare a neajunsurilor în blocurile alimentare. Nu vor funcţiona deocamdată cantinele în 8 şcoli (inclusiv, GM Ciuciuleni, Şcoala primară – grădiniţă Fârlădeni, GM Oneşti, Gimnaziu-grădiniţă din s. Topor, GM Tălăeşti, LT Crasnoarmeiscoe, LT „M. Eminescu”) şi 13 grădiniţe din raion (gr. Pereni, gr. Negrea, gr. Mireşti, gr. Nemţeni, gr. Sofia, gr. „Andrieş” Cărpineni, gr.nr.1 Voinescu, etc.), acestea primind restricţii complete de funcţionare, în unele dintre acestea lipsind secţiile de prelucrare a produselor de origine animalieră, secţiile de prelucrare a legumelor, de asemenea nu dispun de sifoane la sistemul de canalizare, stilaje pentru veselă, etc.


Nu vor activa nici blocurile alimentare ale instituţiilor care încă la moment se află în reparaţie, printre acestea fiind: GM Nemţeni, GM Mingir, LT „M. Sadoveanu”, LT „Universum”, GM Caracui, grădiniţa nr.2 Crasnoarmeiscoe, grădiniţa din s. Dancu, grădiniţa nr. 2 din s. Voinescu, grădiniţa din s. Căţeleni, grădiniţa nr. 4 Hânceşti, etc.” – a specificat dna Raşcu, care la sfârşitul raportului său a chemat aleşii locali să se implice împreună cu managerii educaţionali la lichidarea neajunsurilor şi la redeschiderea instituţiilor ce ar corespunde tuturor normelor şi standardelor. 

 

Cu o completare la capitolul dat, a venit Valentina Tonu, şefa Direcţiei raionale de Învăţământ, nu înainte de a aduce mulţumiri primarilor pentru implicarea acestora în pregătirea instituţiilor preşcolare către noul an de studiu. „Vă mulţumesc mult pentru contribuţia esenţială a fiecăruia și implicarea nemijlocită a Dvs. în pregătirea instituţiilor educaţionale. De fapt, atunci când s-a evaluat gradul de pregătire a instituţiilor şcolare către noul an şcolar, s-a analizat şi gradul de asigurare cu cadre didactice, dar şi cu material didactic, precum şi obţinerea avizului de funcţionare a cantinelor, etc.” Referindu-se la încadrarea copiilor cuprinşi cu vârsta 6-7 ani în grupele pregătitoare pentru debutul şcolar, dna Tonu a specificat că, din păcate, doar 98,2 % de copii sunt cuprinşi în această categorie, unul din motive fiind – neimunizarea acestora, problemă în soluţionarea căreia dumneaei a solicitat implicarea primarilor pentru convingerea părinților de a-și vaccina copiii. 


Şefa Direcţiei de Învăţământ a solicitat ajutorul primarilor şi în procesul de şcolarizare a copiilor. „O situaţie fără precedent avem deja în primele zile de început de an școlar, reieșind din faptul că avem 6 copii neșcolarizați în raion, dintre care 5 fete dispărute. Noi mizăm pe ajutorul Dvs., dragi primari, pentru a duce convorbiri cu părinții, rudele, vecinii pentru ca acești copii să fie găsiți și reintegrați în procesul de instruire” - a remarcat dna Tonu. 

 

Potrivit aceleiași informații prezentate, o stare de alertă se atestă în multe școli și grădinițe din raion din cauza lipsei cadrelor didactice, dar și a personalului calificat. „La moment, avem o gravă insuficiență de cadre didactice, în total 128 la număr, așa situație nu am avut niciodată. Totodată, în 26 de grădinițe de copii din raion nu avem lucrător medical, în 25 - e lipsă de lucrător muzical. În 70 la sută din instituțiile educaționale activează bucătari fără studii în domeniu, fapt care ne obligă să planificăm organizarea unor cursuri de formare a acestor specialişti.”


Dna Tonu a făcut o remarcă și vizavi de continuarea practicii de colectare a surselor bănești pentru grădiniţă, și anume a plății părinților de către educatori, ceea ce contravine legislației în vigoare. „În 29 de instituții preșcolare din raion continuă să se colecteze de către educatori plata părinților pentru grădiniță, ceea ce este categoric interzis, aceasta neintrând în atribuțiile unui cadru didactic, ci a contabililor din cadrul primăriei locale” - a specificat dna Tonu, rugând aleșii locali să ia atitudine față de încălcarea respectivă. Mai mulți primari au recunoscut că tolerează această situație din considerentul că au o singură unitate de contabil în primărie, care nu reușește să-și asume și respectiva obligație, de aceea, în atare situație, cred ei, că această încasare s-ar putea face prin intermediul „Poștei Moldove”.


O altă chestiune care le-a luat ceva timp de discuții primarilor a fost inițiativa Direcției Agricultură și Alimentație de a organiza în comunele raionului, pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, iarmaroace cu expunerea spre vânzare a fructelor și legumelor de sezon. „Prin organizarea acestor iarmaroace se urmărește în primul rând două obiective: oferirea posibilității producătorilor agricoli de a-și promova afacerea, precum și posibilitatea consătenilor de a-și procura produse agricole direct în localitate și la prețuri accesibile” - a menționat Ion Sârbu, șeful Direcției Agricole, care a îndemnat primarii să identifice producătorii agricoli din teritoriu pentru a-i mobiliza în organizarea respectivei măsuri.


În cadrul aceleiași ședințe, șefa Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Hânceşti Tamara Călugăru le-a vorbit primarilor despre modificările la Codul Civil al RM referitor la tutelă și curatelă asupra copiilor minori, iar șefa Direcției Deservire Fiscală Hâncești, Mariana Jechiu le-a adus la cunoștința acestora situația vizavi de încasarea impozitelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I din raion, care, potrivit d-ei, este una sub nivelul așteptărilor, solicitând în acest sens, implicarea edililor în constrângerea restanțierilor din teritoriu pentru achitarea impozitelor la Bugetul Public Național.


La finele ședinței, președintele raionului Ghenadie Buza, a mai amintit primarilor despre o obligațiune a acestora – încadrarea în campania de donare a sângelui, reiterându-le importanța acestei acțiuni întru salvarea vieților omenești.Tatiana Todoseiciuc

13 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco