• Curierul de Hâncești

Transferurile de stat neachitate – datorii?!

Joi, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului raional, consilierii au avut la ordinea de zi circa 30 de întrebări, cel mai mult timp pentru dezbaterea lor luându-le chestiunile legate de finanţe, şi anume examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2015, precum şi repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil constituit în urma executării bugetului raional pe anul 2015, fondului rutier şi componentei raionale destinate învăţământului.


Mai multe întrebări au apărut şi la proiectul de decizie ce ţinea de examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2015, adus la cunoştinţa consilierilor de către şeful Direcţiei Generale Finanţe Vasile Secu. Consilierul PLDM Valentina Manic a solicitat o informaţie vizavi de transferurile cu destinaţie generală şi specială în mărime de 19765,60 mii lei, care aşa şi nu au fost transferate. „Acestea se califică ca datorii din partea statului, raionului Hânceşti, dintre care 6915,10 mii lei – cu destinaţie generală, ce astăzi urmau să fie transferate în soldul disponibil constituit de pe urma bugetului raional neexecutat şi 12062,40 mii lei – cu destinaţie specială în componenta raională destinată învăţământului. Mă interesează dacă Ministerul de Finanţe a închis relaţiile financiare cu bugetul raional la acest capitol?”


  Şeful Direcţiei Finanţe a remarcat că, reieşind din situaţia financiară critică la nivel de ţară, relaţiile cu bugetul raional au fost închise încă la data de 31 decembrie 2015, raionul Hânceşti fiind defavorizat prin neachitarea acelor transferuri de stat, datoriile rămânând neachitate. 

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco