• Curierul de Hâncești

„Un ajutor de Paşti, în mărime de 600 de lei, va primi fiecare pensionar”

La o cafea cu… şeful Direcţiei Generale a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Hânceşti, Sofia Damian


- Dna Sofia Damian, aţi venit în funcţia de şef al Direcţiei Generale a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) Hânceşti la ceva timp după demararea implementării reformei în sistemul de pensii în Republica Moldova. Vorbiţi-ne la general despre noul sistem de pensii. Care sunt categoriile de pensionari care beneficiază de majorarea pensiei?


- Da, am fost numită în funcţia dată în luna august 2018, la un an şi jumătate de la implementarea noului sistem de pensionare. Respectiv, prin Legea nr.290 din 16.12.2016 au fost efectuate modificări şi completări în Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii având trei etape. Începând cu 01.01.2017 cadrul legal nu mai prevede norme de stabilire a pensiilor ca deputat în Parlament, membru de Guvern, ales local şi funcţionar public, nu se mai acordă suportul financiar la beneficiarii de pensii, a fost modificată condiţia stagiului necesar pentru obţinerea dreptului la pensie de dezabilitate, pensiile de urmaş se calculează în cuantum de 50% pentru fiecare urmaş, indiferent de numărul lor. De la 01.04.2017 pensiile pentru limită de vârstă şi dezabilitate se calculează după o formulă nouă, care asigură legătura dintre contribuţiile de asigurări sociale şi mărimea pensiei. Conform formulei noi venitul asigurat realizat începând cu 01.01.1999 se valorizează reieşind din coeficientul de creştere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Vreau să menţionez că, pentru stabilirea pensiei începând cu 01.04.2017 solicitanţii nu mai prezintă certificatele de salariu de la întreprinderile unde au activat până în anul 1999. Pensia se calculează doar în baza venitului asigurat realizat după 01.01.1999 conform datelor din contul personal de asigurări sociale ale persoanei asigurate şi stagiul de cotizare realizat până la 01.01.1999 confirmat prin carnetele de muncă. De asemenea, de la 01.04.2017 a fost valorizat venitul mediu lunar asigurat luat în calcul pentru pensiile stabilite în anii 2001-31.03.2017. Începând cu 01.07.2017 se majorează vârsta de pensionare treptat pentru femei cu 6 luni pe an până va constitui 63 ani către anul 2028 şi pentru bărbaţi cu 4 luni până va constitui 63 ani către anul 2019. Totodată, se majorează treptat cu 6 luni pe an şi stagiul complet de cotizare. Femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii tot se aplică vârstele standard de pensionare, având dreptul la pensie pentru un stagiu de cotizare incomplet (minim 15 ani).


- O altă etapă de realizare a prevederilor Conceptului de reformă a sistemului de pensii ţine de reexaminarea pensiilor. Care sunt persoanele care ar putea întruni condiţiile de reexaminare şi care este de fapt modalitatea de reexaminare a pensiei?


- Art.33 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii a fost completat cu prevederi ce ţin de reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă, persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie. Persoanele care s-au pensionat până la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de cel puţin 15 ani au dreptul la reexaminarea pensiei de la 01.01.2019, iar pentru acele persoane care au activat după stabilirea pensiei mai puţin de 15ani –vor avea dreptul la reexaminare de la 01.01.2020. Pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, solicitanţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi carnetele de muncă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Hânceşti. De la începutul lunii ianuarie 2019, CNAS a recepţionat 3565 de cereri de reexaminare.


- Şi totuşi, mai mulţi pensionari se plâng pe faptul că nu au constatat o majorare a pensiei sau chiar dacă li s-a mărit pensia doar cu 50-100 lei… De unde vine această nemulţumire şi de ce credeţi că se întâmplă aşa?


- Sistemul de pensionare în Republica Moldova este într-o continuă reformă, de aceea unele modificări se fac pe anumite etape de timp. Conform Legii nr.254 din 22.11.2018 pentru susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii care a intrat în vigoare de la 01.01.2019 , pensiile stabilite până la 01.01.2019 al căror cuantum nu depăşeşte minimul de existenţă pentru pensionari pentru semestrul I al anului 2018 în mărime de 1589 de lei s-a majorat cu 10%. Menţionăm, că în cazul în care, după majorarea pensiilor cuantumul pensiei majorate va depăşi 1500lei, beneficiarilor de pensii li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportul financiar de stat de până la majorare şi cuantumul pensiei majorate.


- Începând cu acest an a fost modificată şi formula de indexare a pensiilor. Din data de 1 aprilie 2019 pensionarii vor beneficia de pensii indexate. Cu cât va fi indexată pensia şi care sunt categoriile de persoane care vor beneficia de pensii indexate?


- Da, având în vedere media creşterii anuale a indicilor preţurilor de consum pentru ultimii trei ani, conform Hotărârii de Guvern nr.186 din 15.03.2019 cu privire la indexarea prestaţiilor sociale de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, în temeiul art.12 şi 13 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, de la 1 aprilie 2019 se indexează cu 5,3% toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii: pensiile pentru vechime în muncă, pensiile funcţionarilor publici, pensiile colaboratorilor vamali, pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele afacerilor interne. Din această dată, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1079,33lei. Cuantumul pensiei minime de dezabilitate constituie: în cazul unei dezabilităţi severe-809,50lei, în cazul unei dezabilităţi accentuate-755,53lei, în cazul unei dezabilităţi medii- 539,67 lei. Drept urmare, de la 1 aprilie 2019, sunt recalculate şi alocaţiile sociale de stat din cuantumul pensiei minime de dezabilitate. Vor primi pensii indexate pe raionul Hânceşti 24600 de pensionari.


- Totodată, începând cu anul 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale calculează cuantumul şi plăteşte ajutorul de şomaj, noile reguli intrând în vigoare din data de 10 februarie, curent. Ce prevăd noile modificări?


- Evident, că noile reguli au intrat în vigoare, iar beneficiarii deja pot primi banii din luna martie. Potrivit prevederilor Legii nr.105/2018, subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă stabileşte dreptul la ajutor de şomaj, iar începând cu 10 februarie 2019 casele teritoriale de asigurări sociale stabilesc cuantumul ajutorului de şomaj în baza datelor transmise în regim on-line de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

Cuantumul ajutorului de şomaj se calculează reieşind din venitul asigurat al şomerului, realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer, venit din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale. Venitul asigurat se confirmă în baza informaţiei din contul personal de asigurări sociale al şomerului. Astfel, pentru calcularea cuantumului ajutorului de şomaj nu este necesară prezentarea unor acte de către şomer.


Cuantumul ajutorului de şomaj se stabileşte în funcţie de circumstanţele în care şomerul a încetat activitatea de muncă: - în cazul încetării activităţii de muncă ca urmare a lichidării sau încetării activităţii angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărârea instanţei de judecată, a angajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al şomerului realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer; - în cazul încetării activităţii de muncă în alte circumstanţe decât cele indicate - 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele

12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer.

Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj nu poate depăşi cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

De menţionat, că ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de la 5 la 9 luni, în funcţie de stagiul de cotizare realizat de către şomer: 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puţin 12 luni şi până la 10 ani; 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani; 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.


- Printr-o hotărâre recentă de Guvern, înainte de sărbătorile de Paşti, pensionarii pot ridica un suport unic în mărime de 600 lei. Cine sunt beneficiarii acestui ajutor social şi câte persoane din raion vor ridica acest suport unic?


- Da, începând cu12 aprilie, curent, beneficiarii de toate tipurile de pensii şi alocaţii sociale de stat, stabilite până la 1 aprilie 2019, al căror cuantum lunar nu a depăşit 2000lei, pot ridica un suport unic în mărime de 600lei. Potrivit datelor de ajutor din partea statului, cu ocazia sărbătorilor de Paști vor beneficia 15270 de beneficiari.


- Mai nou, pentru a beneficia de indemnizaţia pentru copil poţi accesa serviciul on-line „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”. Ce prestaţii pentru familiile cu copii se acordă şi cum poate fi depusă cererea electronică?


- De fapt, acest serviciu a apărut la finele anului 2016. În scopul sporirii eficienţei şi calităţii serviciului electronic „e-Cerere. Indemnizaţii Familiilor cu Copii,”, ulterior au fost operate unele modificări şi completări în funcţionalitatea serviciului dat, fiind completat cu opţiunea „Depunere cerere (copii născuţi în străinătate).” Astfel solicitanţii, copiii cărora s-au născut pe teritoriul altui stat şi nu beneficiază de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul respectiv, la depunerea cererii în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2ani, vor accesa opţiunea „Depunere cererea ( copii născuţi în străinătate)” şi prin bifarea căsuţei corespunzătoare vor declara pe propria răspundere că nu au beneficiat şi nu beneficiază pe teritoriul unde s-a născut copilul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii. Astfel în cazul în care solicitanţii, copiii cărora s-au născut pe teritoriul altui stat, vor solicita stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani prin depunerea cererilor electronice nu vor mai avea obligativitatea de a se prezenta la CTAS pentru a depune declaraţie pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.


Profitând de faptul că se apropie sfintele sărbători vreau să le urez tuturor multă sănătate şi spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paști să vă lumineze sufletele şi casele, să vă aducă în suflet pace , bunătate , înţelepciune şi fericirea de a petrece aceste clipe minunate alături de cei dragi. Paște Fericit!

A intervievat Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco