• Curierul de Hâncești

Verde-n ochi...

Moldova a declarat război... ambroziei!


De ceva timp, Republica Moldova a declarat război... ambroziei, care, până nu demult, nu era atât de răspândită şi nu era inclusă în lista plantelor de carantină! În toamna anului 2018, Guvernul Filip a aprobat Regulamentul privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) şi Planul de acţiuni privind implementarea acţiunilor de combatere şi prevenire a răspândirii acesteia. Potrivit acestor documente, responsabilii de gestionarea terenurilor (proprietarii, deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole) au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia. În cazul în care este imposibilă identificarea subiecţilor responsabili de gestionarea terenurilor sau în cazul persoanelor vârstnice, responsabilitatea de întreţinere a terenurilor revine autorităţilor publice locale. De asemenea, proiectul prevede organizarea anuală a campaniilor de informare şi conştientizare a populaţiei despre măsurile de combatere a ambroziei, plantă extrem de alergenă cu o arie de răspândire foarte mare în ţara noastră şi care afectează un număr mare al populaţiei, dar şi a culturilor agricole.

Întrucât, între timp, mari schimbări în ceea ce priveşte combaterea ambroziei nu s-au produs, noul ministru al Sănătăţii, Ala Nemerenco, cere ajutorul societății civile privind dezvoltarea unui plan de combatere a acestei plante, numită şi “iarba pârloagelor”. Problema este stringentă şi urgentă, or ambrozia în scurt timp va intra în ciclul de înflorire, care durează de la sfârşitul lunii iulie până la sfârşitul lunii septembrie. Trebuie să ştiţi că această “iarbă rea” are viaţă lungă şi este destul de rezistentă - o plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen şi până la 30.000 de seminţe care îşi păstrează calităţile germinative 40 de ani! Ambrozia poate fi prezentă oriunde, în grădini, pe marginea drumurilor, pe şantierele de construcţii, pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute, precum şi pe cele lăsate pârloagă. Deci, lupta cu acest dăunător este una deloc uşoară, ba chiar destul de dificilă, dacă autorităţile au ajuns să ceară implicarea şi mobilizarea tuturor. Întrucât această misiune a devenit una “imposibilă” pentru ministerul de resort, cel al Agriculturii, se cere implicarea şi a Ministerului Sănătăţii, şi a Agenţiilor pentru Sănătate Publică şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi a subdiviziunilor acestora din teritoriu.

Se pare că măsurile luate, între care campaniile de informare şi conştientizare a populaţiei despre metodele de combatere a ambroziei, nu sunt foarte eficiente. Cu siguranţă, cetăţenii cunosc iarba care declanşează atâtea bătăi de cap şi ştiu că este dăunătoare, totuşi posibilităţile de combatere sunt limitate. Dai cu sapa prin grădină, dar nu poţi să prăşeşti toate dealurile ca s-o stârpeşti definitiv. Şi atunci, ce metode s-ar dovedi mai rezultative? Prin erbicidare? Prin metode mecanice? Prin rotaţia culturilor? Prin menţinerea unor tehnologii agricole performante? Sau printr-un complex de măsuri care să le includă pe toate cele enumerate? Cert este faptul că, atât timp cât avem o mulţime de terenuri împărăginite sau neprelucrate corespunzător, vom pierde lupta cu această buruiană care ajunge să depăşească capacitatea noastră de a o eradica…

Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco