• Curierul de Hâncești

Verde-n Ochi! Cui încredinţăm soarta localităţii?!Şi din nou voi aborda un subiect electoral, deoarece în curând va trebui să decidem cine ne vor conduce şi ne vor decide soarta localităţii în următorii patru ani. În cadrul scrutinului electoral din data de 20 octombrie curent vom vota viitorii primari şi consilieri locali/raionali ai unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II. Adeseori se întâmplă ca cetăţenii să nu facă o diferenţă clară între noţiunea de „primar” şi „consilier local” şi atribuţiile acestora, mai bine zis, neştiind de fapt cine este mai mare dintre ei într-o localitate. Mulţi consideră că, de fapt, primarul este cel, care răspunde de tot ce se întâmplă în localitate şi că anume el este acel care soluţionează toate problemele şi ia deciziile ce ţin de dezvoltarea socială, economică, culturală, etc. a satului, oraşului, municipiului. Într-o oarecare măsură, primarul reprezintă gospodarul satului, dar de fapt, puterea decizională într-o localitate o are Consiliul local, din care fac parte consilierii, şi nicidecum primarul, care are funcţia de organ executiv.

Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală stipulează clar statutul alesului local, atât a primarului cât şi consilierului local/raional. Astfel, potrivit legii respective, „Consiliul local este o autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.” Deci este autoritatea deliberativă sau decizională, pentru că este unica autoritate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale care are dreptul de a lua decizii.

Conform aceleiaşi legi, „primarul este o autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.” Deci, funcţia sa, a primarului, este una executivă a consiliului local — pentru că, în exercitarea funcţiilor sale, primarul asigură îndeplinirea deciziilor consiliului local, el singur neavând dreptul de a lua decizii.

Am stipulat articolele din Legea privind administraţia publică locală, pentru a sensibiliza o dată în plus cetăţenii că este foarte important să analizăm bine candidatura, competenţele şi calităţile viitorului primar al localităţii, dar mult mai important este să examinăm minuţios fiecare candidatură la funcţia de consilier local/raional. Aceştia pot veni în noul Consiliu sătesc/municipal sau raional pe liste de partid sau în calitate de candidaţi independenţi. Foarte mulţi alegători atunci când iau buletinul de vot pentru a vota candidaţii la funcţia de consilier local/raional, bifează în dreptul unui partid (ştiindu-i numele), fără a analiza listele persoanelor care fac parte din acest partid. Nu votaţi partidul, votaţi oamenii ce-l reprezintă. Analizaţi-le personalitatea, studiile, comportamentul, competenţele profesionale, şi de ce nu, familia, deoarece în cazul trecerii pragului electoral al partidului din care fac parte, anume ei vă vor decide soarta localităţii în următorii patru ani.

Acestea fiind spuse, vreau să reiterez importanţa deciziei pe care o avem a face, pe cine alegem şi votăm, deoarece după cum a spus talentatul orator american Stephen R. Covey, „Viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem. A da vina pe cei din jur, pe mediu, pe ceilalţi factori exteriori, înseamnă a da acestor lucruri puterea de a ne controla”.


Tatiana TODOSEICIUC

55 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco