• Curierul de Hâncești

Verde-n Ochi Faceţi drum tinerilor capabili!

Actualizată în: 19 Aug. 2019În perioada 1-6 august, un grup de 30 de elevi şi însoţitori ai acestora din raioanele Hânceşti şi Floreşti s-au odihnit în cadrul unei Tabere şcolare internaţionale, la cabana Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 din staţiunea Izvoare, judeţul Maramureş, România. Tabăra, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Maramureş în colaborare cu Direcţia de învăţământ Hânceşti şi, respectiv, Floreşti, le-a oferit oaspeţilor prilejul să descopere bogăţiile culturale şi spirituale ale Maramureşului şi să participe la o serie de acţiuni educative şi recreative care să contribuie la crearea de legături între comunităţi şi la întărirea sentimentelor de apartenenţă la valori şi repere istorice comune. Elevii au vizitat aşezăminte culturale şi istorice locale, între care muzee, complexul astronomic Baia Mare, bazinul de înot, efectuând, totodată, şi drumeţii în zonele montane.

Municipiul Hânceşti este lider incontestabil, zic eu, între oraşele din Republica Moldova la capitolul încheierii acordurilor de colaborare, de parteneriat şi înfrăţire cu mai multe oraşe din diferite ţări – România, Rusia, China, Polonia, Israel, Belarus. Acordurile încheiate între părţi prevedea, printre altele, odihna copiilor din mun. Hânceşti în taberele de agrement din oraşele cu care este înfrăţită urbea noastră. Întrucât municipiul Hânceşti nu dispune de tabără de odihnă funcţională, ca să se poată realiza un schimb de experienţă eficient (şi, chiar de-ar avea, nu s-ar ridica la standardele instituţiilor omoloage de peste hotarele ţării noastre), noi nu-i putem invita pe tinerii lor să vină să se odihnească în or. Hânceşti. În schimb, tinerii noştri studioşi, cu rezultate excelente la învăţătură, de care nu ducem lipsă şi cu care se mândreşte şi raionul, şi municipalitatea, ar fi cazul să profite de prevederile acordurilor încheiate şi să meargă în vacanţă la odihnă în ţările sus-menţionate.

O localitate nu se dezvoltă doar cu investiţii în economie sau infrastructură, dar, în primul rând, în oameni. Şi atunci când se efectuează vizite oficiale în oraşele înfrăţite, din componenţa delegaţiilor trebuie să facă parte neapărat şi elevii olimpici, care, astfel, ar acumula experienţe noi, ar lega punţi cu tineri de seama lor, cu perspectiva de a-şi continua studiile sau de a participa la evenimente culturale şi sportive, schimb de experienţă etc. Şi Consiliul raional are restanţe la acest capitol, nu doar municipiul… Anual, ar trebui alocate mijloace pentru odihna de vară a copiilor cu rezultate excelente la învăţătură în judeţele înfrăţite cu r. Hânceşti, precum şi pentru vizite peste hotare în cadrul delegaţiilor oficiale. Deplasările nu ar trebui să fie doar pentru funcţionarii publici sau agenţii economici care dezvoltă afaceri în localitate, ci şi pentru tinerii cu perspectivă care vor fi stimulaţi să atingă noi performanţe pentru a beneficia de aceste bonusuri oferite de administraţie.

Un îndemn bine de luat în seamă: Nu luaţi în deplasare aceleaşi feţe ani la rând. Invitaţi tinerii să vă însoţească, să cunoască noi oameni, noi perspective, noi oportunităţi. E valabil pentru primari, preşedinţi de raioane şi conducători ai instituţiilor şi organizaţiilor de orice gen.Elena ZAIŢEV

19 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco