• Curierul de Hâncești

Verde-n Ochi:Reforme pentru primării, fără specialiști...?

În ultima perioadă se simte o lipsă acută a cadrelor din primării, rata fluctuației de personal în administrațiile publice locale de nivelul întâi atinge cote maxime. Salarizarea sub nivel, lipsa condițiilor adecvate de muncă, migrația peste hotare sunt cele mai frecvente motive ce-i fac pe funcționarii publici din primării să-și părăsească locul de muncă.

Aproape la fiecare întrunire a primarilor, atunci când acestora li se mai aduce la cunoștință o nouă modificare sau reformă la legislația în vigoare, edilii locali se plâng că nu au cu cine lucra în teritoriu. Nu sunt contabili, perceptori fiscali, ingineri cadastrali, secretari ai consiliilor locali, etc. ... În fiecare aproape a două sau a treia primărie, aceste toate funcții sunt executate de o una-două persoane.

La moment, în mai mult de cincizeci la sută din primăriile raionului, interimatul funcției de secretar al Consiliului local îl deține unul din angajații primăriei, inginerul cadastral, perceptorul fiscal, etc., secretarii cu studii juridice fiind lipsă. Bunăoară, primăria Crasnoarmeiscoe și Cioara (până nu demult și primăriile Dancu, şi Voinescu) deja a doua lună sunt în căutarea secretarilor consiliilor locali, publicând repetat avize de angajare în acest sens în ziarul nostru.

Deși o cerință obligatorie pentru angajarea în această funcție sunt studiile superioare în domeniul juridic, doar câteva procente din actualii secretari sau secretari interimari, le posedă. Mă întreb e criză de cadre în acest domeniu sau poate statul nu manifestă grija suficientă, care în primul rând se subînțelege prin oferirea unui salariu motivant, ce i-ar asigura angajatului din primărie un mod decent de viață.

Nu știu dacă ați intrat vreodată în esență care sunt atribuțiile de bază ale unui secretar al Consiliului local într-o primărie, mai mulți dintre noi, știind de fapt, că aceasta este persoana responsabilă de activitatea Consiliului local, dar și eliberarea diverselor certificate și acte de stare civilă, precum certificatul de naștere, de deces, privind componența familiei, etc. De facto, însă, dacă studiem art. 39 al Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, vedem că atribuţiile unui secretar al consiliului local sunt mult mai multe, acestea cuprinzând o enumerare prin folosirea aproape a tuturor literelor din alfabet.

Astfel, „secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: asigură înştiinţarea convocării consiliului local, participă la şedinţele consiliului local, avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile, asigură buna funcţionare a primăriei, informează publicul referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise, primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă, organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, etc., etc.” Și într-un final mai găsim o atribuție: „secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.” Iar pentru toate acestea i se achită un salariu de doar 2500 – 3000 lei (în dependență de stagiul acumulat). În curând i se va mai adăuga una: completarea și monitorizarea Registrului de stat al actelor locale, în format electronic... Poate nu în zadar fug specialiştii din primării?!

… Pentru ca reformele să nu se transforme într-un genocid social, fiecare dintre acestea trebuie să prevadă, în primul rând, crearea unui sistem de motivare, stimulare decentă a angajaților...


Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco