• Curierul de Hâncești

„Viitorul ni-l construim aici, de aceea..."

Interviu cu Alexandru Botnari, primarul or. Hânceşti: „Viitorul ni-l construim aici, de aceea suntem responsabili de cei care vin în urma noastră!”


- Dle primar, care ar fi prioritatea numărul unu, din punct de vedere al investiţiilor, la moment, pentru oraşul Hânceşti?


- Priorităţi din punct de vedere al investiţiilor sunt mai multe, dar cele mai importante rămân a fi iluminarea stradală, construcţia sistemului de canalizare şi reparaţia străzilor din oraş. Unele din aceste străzi vor fi reparate în varianta albă, iar 7 drumuri  vor fi reparate în totalitate, în stil european. Din acestea vor face parte: strada Mihalcea Hâncu, strada spre conacul Manuc Bei, Mihai Moraru, Ştefan Vodă, Alexandru cel Bun (în direcţia Logăneşti), toate vor fi renovate în totalitate, cu poduri, canale de scurgere etc. Aici mai includem şi str. Lăpuşneanu din regiunea „Titanic”, de asemenea şi sectorul „Pământul mic”. Drumul de acces şi aceste 7 străzi vor schimba în totalitate aspectul oraşului. Pentru acest proiect avem nevoie de aproximativ 130 mln. lei, pentru că numai la proiectare am alocat deja 2500 000 lei. La moment, ducem tratative cu Banca Europeană ca să luăm un credit mai ieftin, de 1,5% anual pentru o perioadă de 15 ani. O dată ce oraşul Hânceşti va deveni municipiu, vor fi alte defalcări şi impozitul rutier va rămâne aici, va fi posibilitatea de rambursare  a creditului. Aici nu există nici un risc, totul este foarte bine calculat, important este că deja s-au făcut primii paşi.


- Anul trecut v-aţi lăudat cu un proiect de milioane în urma căruia ar fi fost iluminate mai multe străzi din localitate. Ce s-a întâmplat cu acel proiect şi dacă oraşul mai are şansa în timpul apropiat să fie iluminat cu lămpi LED, după cum era planificat iniţial?


-Am vreo doi ani de când mă ocup de proiectul cu iluminarea stradală pe suprafaţa întregului oraş, în primul rând, în regiunile unde nu este lumină deloc, în al doilea rând, unde au fost lămpi vechi, să fie schimbate lămpi LED. Avem 10 străzi iluminate cu astfel de lămpi şi ne-am convins că sunt econome la consumul energiei electrice şi au o capacitate mult mai mare de iluminare, în plus, nu provoacă careva probleme din cauza reţelelor de energie vechi. Pe parcursul a doi ani am fost nevoiţi să schimbăm proiectul, ulterior au apărut mai multe dificultăţi cu realizarea acelui proiect de milioane, iar anul trecut toate finanţările  s-au stopat definitiv. Conlucrăm cu Fondul de Eficienţă Energetică şi am convingerea că în timpul apropiat oraşul va fi iluminat în totalitate cu lămpi LED. Suma totală se estimează la 7 mln. lei. 


- La ce stadiu sunt lucrările de renovare a sistemului de canalizare şi aprovizionare cu apă în sectoarele de la periferia oraşului, aşa precum regiunea Floarea etc. şi când se vor finaliza?


- Mi-am propus ca în regiunea Floarea 1 şi Floarea 2, până la sărbătorile de Paşti să fie dat în exploatare sistemul de canalizare. Acest lucru este programat pentru ziua de 26 aprilie, dar încă mai este de lucru şi sperăm să nu intervină careva probleme. Până acum multe lucrări au fost stopate din cauza timpului nefavorabil şi a lipsei de finanţe. Problema mare a sistemului de canalizare este faptul că în unele sectoare acesta lipseşte cu desăvârşire aşa precum în regiunea Colegiului de construcţii, unde la moment se soluţionează această problemă pe porţiunea a 6 străzi. Lucrările se vor finaliza până în luna iunie. Ulterior vom găsi surse financiare pentru a continua lucrările şi pe alte străzi aşa ca, zona cimitirului, Pământul mic, Serghei Lazo, Mihai Eminescu etc.


La Consiliu orăşenesc, pentru sectoarele respective, am alocat bani la proiectarea reţelei centrale, ca ulterior toate stradelele date să le putem uni cu reţeaua centrală la staţia de pompare. Ceea ce avem la moment putem estima la o acoperire cu 50 % a localităţii, dotate cu sistem de canalizare. Ce ţine de aprovizionarea cu apă, sunt indignat de faptul că oamenii beneficiază de o apă necalitativă pentru care achită foarte mulţi bani. În cadrul unei şedinţe operative, am discutat cu colegii mei şi am venit cu propunerea să stopăm definitiv apa necalitativă, fapt care va motiva întreprinderea să găsească soluţii pentru a oferi cetăţenilor apă de o calitate mai bună. Mai avem nevoie de 4 fântâni arteziene de la Fârlădeni ca să putem oferi apă calitativă întregului oraş, de asemenea avem nevoie de o staţie a tratării apei în valoare de 170 mii euro. Totuşi, o problemă majoră rămâne a fi reţeaua de apeduct foarte veche, cu ţevi acoperite de negreaţă şi murdărie.  În unele regiuni am reuşit să schimbăm aceste ţevi, dar ne mai rămâne să lucrăm la acest capitol. Proiectul estimativ constă în 1. 500 000 euro, acesta include şi alte 5 sate din jurul oraşului Hânceşti, este vorba despre un proiect regional. 


- Vreau să vă referiţi puţin la redistribuirea surselor financiare din Soldul disponibil al bugetului or. Hânceşti pe anul 2015. Care sunt domeniile în care se vor direcţiona finanţe  suplimentare şi despre ce sume este vorba?


- Voi enumera pe scurt domeniile şi sumele: la contribuţie în cadrul unor proiecte vine suma de peste un mln. lei; reparaţia drumurilor – 1. 500 000 lei; marcaj stradal anual – 119 mii lei; amenajarea teritoriului – 200 mii-300 mii lei; la proiectare  - 2 700 000 lei, este o sumă destul de mare dar este justificată, deoarece la fiecare proiectare  avem expertizele necesare ca să putem duce tratative  şi să putem realiza acele scopuri şi proiecte despre care am vorbit la începutul interviului.


- La şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc din data de 1 aprilie a fost decisă contractarea de către primăria Hânceşti a unui credit de 3 mln lei. În ce direcţie vor fi îndreptate aceste finanţe?


- Din creditul de 3 mln. lei, 1 500 00 de lei  va fi investit în tehnică de mâna a doua şi pietriş (pentru drumuri în variantă albă), pentru ca noi, de sine stătător, să reparăm drumurile adiacente. Restul banilor se vor investi în reparaţia drumurilor, mă refer la două stradele care unesc stradă cu stradă şi la reparaţia unor ogrăzi ale blocurilor locative de pe strada Chişinăului 17 şi Mihalcea Hâncu 102, 104, 106. În aceste blocuri locative locuiesc oameni care au muncit o viaţă în oraşul Hânceşti, în aşa domenii ca medicină, pedagogie etc., şi cred că fiind la pensie au meritat să-şi petreacă timpul în curţi bine amenajate şi comode. Pietrişul va fi utilizat nu doar la reparaţia unor porţiuni de drum, ci şi pentru amplasarea acestuia pe străzile în care lipseşte cu desăvârşire. Totuşi, dacă calculăm toate cheltuielile, inclusiv impozitare, deviz de cheltuieli etc., ajungem la suma de peste 4 mln. lei. Este un  plan ambiţios pe care mi l-am propus, dar sper că în timpul apropiat îl vom realiza.


- Tot la aceeaşi şedinţă a fost ales noul viceprimar pe economie, şi din nou este vorba despre o doamnă. Ce criterii au stat la baza selectării candidaturii dnei Zinaida Buruiană pentru această funcţie de răspundere?


- Trebuie să recunosc că nu am avut prea multe variante de alegere, pentru că sunt obişnuit să lucrez cu oameni pe care îi cunosc şi cu oameni capacităţile cărora îmi sunt cunoscute. Nu este simplu să lucrezi într-un colectiv de doamne, însă acestea sunt responsabile şi în timp ce avem două doamne viceprimari care se vor ocupa de soluţionarea problemelor din oraş, eu voi putea să mă axez pe problema investiţiilor, să caut surse financiare pentru realizarea proiectelor propuse, voi putea duce tratative etc. Dna Buruiană este un bun specialist, a fost jurist în primărie, a fost viceprimar, până acum a lucrat în cadrul Cancelariei de Stat. Dânsa cunoaşte partea juridică şi legală, ştie ce este un deviz de cheltuieli şi toate componentele unui proiect. Au fost cazuri când, fiind în campanie electorală, Zinaida Buruiană a rămas ca primar interimar şi a făcut faţă lucrurilor, având un aviz pozitiv din partea tuturor colegilor mei. Decizia pe care am luat-o a fost votată la şedinţă cu majoritate de voturi, mă bucur că nu este o persoană nouă în domeniu şi ştiu că va face faţă.


- În cadrul unei recente vizite a şefului interimar al Inspectoratului general de poliţie, Gheorghe Cavcaliuc, aţi menţionat că nu aveţi o conlucrare eficientă cu organele de drept din Hânceşti. Cum stau lucrurile la acest capitol acum, când avem un nou şef al IP Hânceşti şi cum vedeţi dvs. colaborarea eficientă dintre organele de drept şi autorităţile locale?


-Avem multe probleme în societate la etapa actuală, aici mă refer la cultura, sau mai bine spus lipsa acesteia la unii cetăţeni, în care nemijlocit este implicată poliţia. Depistarea infractorilor în diverse situaţii, încălcări grave aşa precum consumarea drogurilor prin locurile publice din oraş, distrugerea bunurilor publice şi personale, până şi gunoiul de la poarta cuiva ţine de ordinea publică de care ar trebui să se ocupe inspectorii de poliţie. Au fost încercări de colaborare, cereri, demersuri trimise din partea primăriei către IP Hânceşti la care mereu primeam răspunsuri foarte evazive, iar măsurile necesare nu se întreprindeau. În urma vizitei dlui Gheorghe Cavcaliuc, şefului interimar al Inspectoratului General de Poliţie, care a insistat la o schimbare de abordare a problemelor şi colaborarea cu autorităţile locale, astăzi avem un nou şef al IP Hânceşti şi avem o colaborare mai eficientă. Recent, la Consiliul orăşenesc am alocat 28 mii lei pentru procurarea uniformelor de poliţişti. Încercăm şi noi să venim cu un suport şi pe parcurs vom găsi metode pentru ajutor. În România, există poliţia comunitară, finanţată de primărie şi mi-aş dori şi la noi să fie la fel. Pentru aceasta este nevoie de o reformă administrativă, nu doar la nivel local, ci şi la nivel de ţară, ca urmare, să separe puterea în stat ca fiecare teritoriu să-şi aducă eficienţa acolo unde este necesar. Securitatea unui oraş, în parteneriat cu poliţia, este securitatea cetăţenilor.


- Este deja luna aprilie, până la sărbătorile de Paşti a rămas mai puţin de o lună. Când vor începe lucrările de salubrizare şi amenajare a oraşului, dat fiind faptului că bilunarul ecologic este deja în plină desfăşurare?


- Lucrările de salubrizare şi amenajare sunt deja în desfăşurare. Am sădit copaci în Parcul orăşenesc, dar de fapt, fiecare agent economic şi chiar cetăţean, singur decide în ce zi face curat la locurile adiacente ale caselor, oficiilor, întreprinderilor sau blocurilor de locuit. Mai sunt necesare careva schimbări în componenţa comisiei administrative din cadrul primăriei pentru ca în fiecare zi de vineri să iasă la faţa locului  cu avize pentru fiecare responsabil. Aici vorbim de Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor, Inspecţia Ecologică, Inspectoratul de Poliţie, Centrul de Sănătate Publică.  Toţi vor fi anunţaţi să-şi îndeplinească obligaţiunile în legătură cu bilunarul ecologic, prevăzute şi de legislaţie. Dincolo de legislaţie, este vorba de bunul simţ al fiecăruia din noi. Oraşul nu este al primarului Alexandru Botnari, este al nostru, al tuturor. Trebuie să facem fiecare din noi ordine la casele noastre ca să avem un oraş curat. Mai mult de atât, trebuie de făcut ordine şi la poartă, la locurile adiacente, şi mai ales să fie duse la gunoişte grămezile de rămăşiţe ale materialelor de construcţie care stau cu anii la unii. În acelaşi timp, fiecare agent economic trebuie, după posibilităţi să-şi amenajeze teritoriul pentru că aici e vorba nu doar de imaginea oraşului în ansamblu, ci şi de imaginea fiecărui în parte. Evident, că până la Sărbătorile de Paşti vor fi renovate şi marcajele stradale, atât trecerile pentru pietoni, cât şi marcajele rutiere pentru şoferi, aşa cum de fapt facem an de an.


 - La şedinţa Consiliului orăşenesc a fost aprobată instituirea Zilei oraşului   Hânceşti care va fi marcată în prima sâmbătă şi duminică a lunii mai. De ce am mai avea nevoie de ziua oraşului dacă avem hramul localităţii la 21 noiembrie, ce măsuri preconizaţi pentru cele 2 zile de sărbătoare şi de ce tocmai două zile?


- De regulă, când sărbătorim ziua şi Hramul oraşului la data de 21 noiembrie, ne confruntăm cu diverse probleme climaterice, ploi, vânt, ninsoare. Pentru ca să facem o sărbătoare cu adevărat frumoasă, cu mulţi invitaţi, chiar şi din oraşele  înfrăţite, avem nevoie de două zile. Primăria Ploieşti, România serbează ziua oraşului trei zile, începând cu 22 mai. Ei au mai multe posibilităţi. Am venit cu iniţiativa ca Ziua oraşului să se sărbătorească în prima sâmbătă şi duminică a lunii mai deoarece în această perioadă, copiii încă sunt în instituţii, acest fapt ne va permite să implicăm pe toţi într-un program de divertisment. Sâmbătă va fi o zi de expoziţii, manifestaţii culturale, concerte, iar duminică ar fi o zi a sportului cu tradiţii moldoveneşti aşa ca lupta la cocoş, berbec, precum şi sporturile care se practică în Hânceşti; judo, volei, fotbal etc. Nu sunt convins că anul acesta vom fi pregătiţi pentru sărbătoarea proaspăt instituită, deoarece coincide cu sărbătorile de Paşti. Însă anul viitor ne va prinde pregătiţi şi moral, şi financiar. Vom putea oferi tuturor o sărbătoare cu grătar, plăcinte şi sarmale. Totuşi, Hramul oraşului va rămâne aşa cum este, în acea zi vom contribui cu un ajutor la biserici pentru că este o sărbătoare mai mult religioasă. În acelaşi context, vom face masă de binefacere pentru persoanele vulnerabile. 


Şi în final, aş avea un apel către toţi cetăţenii oraşului:  „Multe nu am reuşit să fac, dar cu susţinerea cetăţenilor toate lucrurile vor fi realizate cu spor. Haideţi să nu distrugem ceea ce face primăria sau alte întreprinderi de la noi, pentru că tot ce se face, nu se face pentru Alexandru Botnari, ci pentru noi, toţi. Viitorul ni-l construim aici, de aceea suntem responsabili de cei care vin în urma noastră. Haideţi să le dăruim un oraş frumos, îngrijit la bunăstarea căruia să contribuim fiecare!”Elena Golubnic

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco